Masáže, Kraniosakrální osteopatie

Novinky

 

Je možné koupit dárkové poukazy podle Vašich přání.

Od března 2014 mohu nabídnout protažení těla na autotrakčním lehátku.

 

Kryon - Monika Muranyi - Práce s innate – kapitola pátá - Doplněk ke knize Lidská akáša

Uveřejnil(a) Láďa   
Čtvrtek, 14 Březen 2019 09:44

Než jsem se duchovně probudila a vyvinula si větší uvědomění, vnímala jsem své tělo jednoduše jen jako kousek biologie. Většina lidí, které jsem znala, měli stejný pohled. Se svým tělem jsem téměř nekomunikovala, jen v okamžiku, kdy jsem cítila bolest nebo prožila trauma. Tento typ negativní komunikace nám pomáhá zůstat naživu. Když nás něco začne bolet, můžeme udělat něco, co nás udrží dál od potíží. Představa, že bych se svým tělem mohla komunikovat a že by mé tělo rozumělo, mne nikdy nenapadla. Pokud by mi někdo řekl, že je něco takového možné, okamžitě bych řekla: „Ani náhodou, to je nemožné! Něco takového se nestane.“

Myslím, že by se dalo říct, že hlavní část společnosti západního světa se učí velmi omezenému pohledu na to, jak naše tělo a buněčná struktura fungují. Co udělá většina lidí, pokud onemocní? V zásadě jdou do lékárny a zásobují se mastmi, prášky a dalšími léky, které jim lékárník doporučil. Pokud se jejich stav zhorší, konzultují to s lékařem. Představa, že byste se zeptali svého těla, co je špatně, se neuskuteční. O systému, který tu existuje, panuje mylná představa. Tento systém zahrnuje dialog s inteligentním vědomím vašeho těla, jinak zvaného innate.

Dvě léčebná odvětví, která používají innate, jsou kineziologie a komunikace s tělem. Existují i jiná, ale já se chci zaměřit na tato dvě. Tato dvě odvětví přemostila propast komunikace, přesto o nich mnoho lidí ani neslyšelo nebo raději používají jiné metody uzdravení, protože mají pocit, že je to proti zákonům logiky. Nicméně četná uzdravení, která jsou výsledkem kineziologie či komunikace s tělem, dokázala, že naše tělo s námi dokáže hovořit přímo. Proč to tedy lidstvo obecně nepřijalo? Částečnou odpovědí je to, že je to mimo rámec, který považujeme za možný. Jak se lidstvo začíná stávat více koncepčním a multidimenzionálním, inteligentní systém v naší DNA se odhalí i pro většinovou společnost.

Kineziologie

Kineziologie vznikla v 60. letech, když americký chiropraktik, Dr. George Goodheart, objevil vztah mezi svalovými funkcemi a zdravím. Během svého dalšího výzkumu vyvinul jedinečnou testovací metodu, která se stala známou coby aplikovaná kineziologie. Zpřístupnil tento systém dalším progresivním chiropraktikům a vzniklo Mezinárodní kolegium aplikované kineziologie.

Počátkem 70. let další chiropraktik z Kalifornie, Dr. John Thie, začal spolupracovat s Dr. Goodheartem v malé výzkumné skupině. Dr. Thie vyvinul systém, který nazvaldotek pro zdraví“ a začal učit tuto metodu svépomoci své pacienty. Také napsal jednoduchou příručku nazvanou stejně – Dotek pro zdraví.

Od té doby vzniklo dalších 100 různých stylů kineziologie, ale v zásadě spadají do tří skupin.

  • aplikovaná kineziologie, kterou používají chiropraktici, osteopati, lékaři a zubaři,

  • tradiční kineziologie, která se zabývá převážně biomechanikou a cvičební fyziologií a

  • specializovaná kineziologie, která zahrnuje několik různých modalit jako je dotek pro zdraví, technika neurální organizace, aplikovaná neurogenetika, aplikovaná fyziologie a neurolingvistika.

Kineziologie ve své podstatě využívá systém zpětné vazby od svalů, aby zjistila, jak tělo funguje a/nebo lokalizovala jakoukoli nerovnováhu v těle. Nicméně aplikace kineziologie je neuvěřitelně všestranná a lze ji provádět mnoha různými způsoby. Koncepty a techniky mohou být použity v mnoha situacích a prakticky kdykoli. Svalovému testování se může naučit kdokoli a může ho použít na sebe, svou vlastní rodinu a přátele nebo i v profesionálním směru. Miliony lidí po celém světě se naučili kineziologii.

Kineziologie pomohla mnoha lidem s rozsáhlými zdravotními problémy včetně emočního stresu, mentálního stresu, úlevy od bolesti, nutriční nerovnováhy, potravinových alergií, překonávání fobií, svalových poruch, nervových poruch, sportovních zranění, nevolnosti, nespavosti a obtížemi s učením i chováním. Na internetu si snadno můžete najít kineziologa ve svém okolí.

Komunikace s tělem

Komunikace s tělem je holistická terapie, která umožňuje energetickému systému těla, aby se znovu synchronizoval a fungoval tak, jak bylo původně zamýšleno (návrat k původnímu plánu kmenových buněk). Každá buňka a atom v těle neustále komunikují. Když je komunikace narušena nebo zcela odpojena, dochází k poklesu fyzické, emocionální a/nebo mentálního pohody. Znovuspojení těchto komunikačních linek umožňuje, aby se tělo opravilo a uzdravilo. Komunikace s tělem jednoduše stimuluje schopnost innate vyrovnat a uzdravit.

Komunikace s tělem se využívá k léčbě chronických i akutních zdravotních problémů. Je také možné ji použít pro další oblasti životosprávy. Komunikace těla je založená na principu, že tělo se dokáže uzdravit prostřednictvím vrozené moudrosti těla. Ti, kdo komunikaci s tělem praktikují, využívají techniky soustředící se na zlepšení obecného fungování mozku, imunitního systému a fyzických částí těla. Klíčovým prvkem komunikace s tělem je znovu vyvinout komunikační spojení v mozku mezi lineární hemisférou (lineárním logickým myšlením) a pravou hemisférou (intuitivním laterálním myšlením a pamětí).

Filozofií komunikace s tělem je to, že každý člověk má jedinečnou rovnováhu a že uzdravující moudrost vlastní innate mu pomůže vyřešit konkrétní symptomy a vyvine trvalé vzory dobrého zdraví. Technika komunikace s tělem si uvědomuje, že i když mohou dva lidé vykazovat stejné symptomy, komunikační spojení potřebná pro vyrovnání jejich kondice může být zcela odlišné. Proto žádná dvě sezení nejsou nikdy stejná, jelikož jsou založená na individuální potřebě klienta. Tento přístup se zásadně liší od tradiční medicínské léčby.

Další rys, který odlišuje komunikaci s tělem od dalších odvětví zdravotnické péče je to, že praktikující se ptá nejprve vrozené moudrosti dané osoby, aby zjistil, jestli má svolení na všech úrovních – těla, mysli i ducha – aby se vůbec sezení mohlo uskutečnit. To je přesně ten druh věcí, o kterých nám Kryon říká, že je máme používat! Pokud máte v současnosti problém se zdravím, možná by vám mohl pomoci někdo, kdo používá komunikaci s tělem, aby vás opět dostal do rovnováhy.

Poselství od Kryona

Ráda bych vzdala hold úžasnému poskytovateli komunikace s tělem – dr. Sidneymu „Sidovi“ Wolfovi. Dr. Wolf byl členem Kryonova týmu a prezentoval společně s Leem Carrollem a Kryonem při mnoha příležitostech. Byl znám po celém světě coby spisovatel, výzkumník, duchovní poradce, učitel a léčitel. Společně se svou ženou Amber vytvořil KRYONOVY SÉRIE ODHALENÍ, které se konaly v USA i v zámoří, a pomáhá při nich.

Dr. Wolf začal svou kariéru výzkumem metod, jak zacházet s hospitalizovanými alkoholiky. Účastnil se průlomových studií, které využívaly dietylamid kyseliny lysergové (LSD) ve spojení s psychoterapií k léčbě alkoholiků, psychiatrických pacientů a smrtelně nemocných. Dr. Wolf sloužil v mnoha komunitách, kde žil – včetně Baltimoru, San Diega a Lyons v Kolorádu. V Kolorádu také začal pracovat coby intuitivní léčitel. Dr. Wolf zahrnoval veškeré aspekty svých znalostí (klinické, intuitivní a duchovní), aby se stal holistickým léčitelem, což vyústilo v neuvěřitelné množství pacientů, kteří zažili hluboké a často zázračné uzdravení. Dr. Sid Wolf zemřel 10. ledna 2013 v Longmontu v Kolorádu. Dr. Wolf ztělesňoval moudrost, smysl pro humor, upřímnost, schopnost léčení a lásku. Mnozí, jejichž životů se dotknul, včetně mne, si jej budou navždy pamatovat pro jeho láskyplnou energii a světlo.

Ráda bych se s vámi podělila o poslední učení od Dr. Sida Wolfa. Souvisí to s tématem mé druhé knihy nazvané Lidská Akáša, která je celá o Akáše. To učení přichází z druhé strany závoje prostřednictvím Kryonova channelingu, který jsme obdrželi přesně tři dny poté, co Sid opustil Zemi.

Transformace Dr. Sidneyho Wolfa

Sid Wolf byl neobyčejný učitel z rodové linie Abraháma. Pokud byste mohli vidět jeho Akášu, zjistili byste, že je opravdu ohromující. Věděl toho hodně a jeho „innate“ byla dostatečně jasná, aby skrze něj mohly v minulosti přicházet informace, které vytvořily uzdravující řešení pro mnohé. Protože toho hodně věděl, uvědomoval si také sílu a moudrost humoru. Je to relaxační technika a on ji často používal. Také mu pomáhala s trpělivostí, což často nebyla jeho nejsilnější stránka. Také přinášel něco, co mnozí nazývají „čistou autoritou“. Věděl, co má rád, co nemá rád, a věděl, co funguje. Jeho akášické záznamy byly rozsáhlé – mnohé zažil a mnohé vykonal. Výsledkem byl mistrovský léčitel, který dokázal vyzvednout minulé mistry (pozn. překl.: kterými byl) pro současné léčení.

Chystám se sem vložit některé otázky a odpovědi pro ty, kteří je potřebují slyšet. Vím, kdo je v této místnosti a také vím, kdo toto bude nakonec číst. Vždy jsou zde přítomny budoucí potenciály, které pro nás vůbec nejsou budoucími, ale současnými. Nemáme žádnou strukturu času jako vy.

Otázka: „Byl zde nějaký předem daný plán pro jeho odchod, o kterém určitá Sidova část věděla?“

Odpověď zní ano.

Byl jeho odchod vhodný?“ Ano.

Odešel, aby něco vykonal? Je i v tom nějaký plán?“

Ano.

Pokud to začínáte analyzovat, pomůžu vám. Sid odešel na začátku roku 2013 – první měsíc (leden). Sid dokončil, pro co sem přišel, ale nemohl odejít, dokud nezačal tento rok 2013. Musel počkat na konec starého, dokud nebyl překročen milník (21. prosinec 2012) – dokud zde nebyl tento fraktál času. Nyní je na místě, kde se připravuje na něco jiného. Rád bych vám řekl, co to je, ale nejprve vám chci něco připomenout: duše je věčná, ale vy jako rodina, postrádáte fyzické tělo. My to víme. Říkal jsem vám přibližně před 17 lety, během tehdejší komunikace, že když fyzické tělo zemře (přestane fungovat), trvá to tři dny, než se rekalibruje s duší, takže vědomí ví, co se děje, a začíná svou cestu na druhou stranu závoje. Tři dny.

Jak dlouho to je? (Poukazuje na to, kdy Sid odešel.) Tři dny! Myslíte si, že je to náhoda? Myslíte si: „Jaká to souhra okolností, že je tu jeho rodina, která se shromáždila tři dny po jeho smrti, na naplánovaném setkání, které se mělo odehrát tak jako tak!“ Jaká to souhra okolností! Nikoli jeho pokrevní příbuzní, ale jeho rodinati, kteří věděli, kdo je, a ti, kteří ho milovali. (Kryon hovoří o naplánovaném semináři, který Sid a jeho žena Amber připravili a kde nyní Kryon channeluje před Sidovými přáteli.) To samo o sobě by vám mělo říci, že to bylo naplánováno k uctění jeho života velmi speciálním způsobem. Sedíte tu, všichni připraveni to udělat, a přitom jste dostali lístky už před několika týdny!

Sid vědomě neměl tušení, že odejde, ale jeho innate to věděla. Duchovní já to vědělo; jeho nitro to vědělo; a vyšší já to vědělo. Jaké to dobrodružství, na které se chystal! Sid musel odejít teď, kvůli tomu, co se chystá udělat dál.

Chci, abyste to, co se vám chystám říct, pochopili v kontextu, protože se to vztahuje na mnoho duší při jejich odchodu. Existuje polévka vědomí, která obklopuje energii Země – Gaia. Uvědomuje si plán toho, kdo jste, a kulminaci životů, kterými jste byli (minulé životy), podle životní síly planety. Je to součástí plánu.

Znovu se vám to chystám říci jednodušším způsobem: Staré duše, vy víte, co bude dál, ale je to skryto. Na druhé straně závoje probíhá plánovací setkání, kterého jste byli součástí, ale když jste ve fyzickém vědomí (lidském těle), nemůžete o něm vědět. Je to nádherné! Staré duše jsou budoucností této planety! Někteří z vás zůstanou a budou zasévat semena, jiní ne. U některých je zapotřebí, aby odešli a rychle se vrátili. Hned se vrátíte, protože musíte dosáhnout určitého věku, abyste mohli vykonat, co je zapotřebí. Pokud byste tu zůstali dalších 15 let, nezapadli byste do scénáře, který je připravován.

Někteří z vás říkají: „To se mi nelíbí.“ Povím vám pravdu: nebude vám to ani trochu vadit, až se probudíte v novém mladém těle a uvědomíte si, že jste se vrátili s určitým účelem… a vězte, že vy všichni se vrátíte! Všichni se vrátíte!

Sid se rychle vrátí a já vám tyto věci můžu říct, protože mám svolení – chtěl, abyste to věděli. Tak zaprvé: Sid je tady. Tři dny uplynuly a on si to uvědomuje. Je tady. Ale vy o tom nedostanete znamení, protože by to nebylo fér. Ti z druhé strany závoje, včetně těch, které jste milovali a ztratili, mohou komunikovat pouze když jste kvantoví vy i oni a to se běžně děje, když spíte. Když se odpoutáte od třídimenzionální mysli a umožníte vstoupit jiným energiím, tehdy dostáváte zprávy.

Přicházejí v myšlenkových skupinách coby intuice a sny. Někteří z vás ohledně Sida obdrží tyto zprávy: „Jsem pořád tady! Řekni vtip!“ To je to, co chce právě teď Sid říct. Všichni vaši milovaní mají tuto schopnost dát vám vědět, že jsou stále s vámi.

Zadruhé – dovolte mi říct, kde je a co dělá. Tak především už není izolovanou singularitou. To znamená, že není jednou duší zvanou „Sid“. Nyní je jedním z mnoha. To je kvantový stav, který si vy coby lidské bytosti nedokážete představit. Všechny duše jsou v polévce – nelze je identifikovat coby jednotlivé bytosti. Jsou všichni pospolu. Jediná doba, kdy lze tyto duše identifikovat, je tehdy, když vklouznou do třídimenzionální formy coby lidské bytosti.

Sid má před sebou práci, kterou musí vykonat. Poprvé vystoupí z rodové linie Abraháma a započne rodinu v jiné části Země. Někteří z vás se k němu připojí a jedním z nich je můj partner (Lee Carroll), který sedí na židli před vámi.

Sidova kůže bude tmavší a on se teď směje, protože bude pokračovat v části práce, kterou započal jeho syn (mluví o Sidově synovi Cameronovi, který pracuje na vyučování a uvědomění ohledně AIDS v Africe). Až se k němu můj partner (Lee) v Africe připojí, Sid už bude senior. Musí to tak být, protože bude učit mého partnera vše o Bohu – o léčení – o integritě. To je vše, co mohu říct.

Jak to vím? Někteří z vás mohou říct: „Tak počkej, Kryone, není tohle osud?“ Je to spíše predispozice, která se odehraje na základě touhy a potenciálu duše, na kterou se dívám, a on přikyvuje: „Ano, takový je plán.“ I vyšší já mého partnera přikyvuje: „Ano, takový je plán.“ Toto jsou nejsilnější potenciály.

Plánem je vytvořit takový druh Země, jaký dosud nebyl spatřen. Probuzení pumy se může zdát jen jako jihoamerická fráze, ale vztahuje se i na kontinenty, které dosud nejsou probuzené. Je to celosvětové proroctví, které hovoří o vytváření nového druhu Země. Právě toto je úkol starých duší, ale nyní, více než kdy jindy, je to důvod, proč tu staré duše jsou.

Chci toto vzít k vám domů, než ukončím toto poselství. Možná jste stará duše a pak by tu mohlo být i něco pro vás… To, jak dlouho jste tady, a vhodnost načasování vašeho odchodu je zcela součástí toho, co přichází a kde budete zapotřebí příště. Pokud je zde zpráva z druhé strany závoje, kterou je třeba předat těm, kteří zde nyní sedí přede mnou a jejichž srdce jsou právě teď velmi bolavá… pak je to tato zpráva od Sida: Nejsem pryč! Jen teď jinak vypadám.“ (Sidův humor.)

Je to nádherné, že? Je to božský systém, který ctí lidstvo. Nechť to k vám přijde a utěší vás to v tento den – v den, kdy jste to potřebovali slyšet. Nechť vás to vždy utěší tolik, kolik jen může, protože toto je pravda. A pokud o tom chcete důkaz, můžete se podívat na to, čemu věřili starodávní. Proč si myslíte, že domorodci oslavují své předky? Proč si myslíte, že znají jejich jména? Ne protože uctívají mrtvé v zemi. To protože věří, že jsou stále tady!

To je u lidstva běžné. Nedovolte, aby se to v moderní době ztratilo. Uctívejte transformaci duše. Je to pravda. Oslavujte to a posuňte se dál. Ať to na vás po určité době dolehne způsobem, který vás utěší. Nakonec se můžete dokonce usmát a říci: „Děkuji ti, Side. Pro mou duši je vše v pořádku.“

A tak to je.

KRYON

Kryonův živý „minichanneling“ předaný v Boulderu v Kolorádu – 13. ledna 2013

Pozn. překl.: Možná jste také ztratili někoho milovaného a cítíte velikou bolest. Chápete, že musel následovat svou cestu a že takto to bylo naplánováno, ale právě teď se vám chce zakřičet: „No ale co já? Co mé plány? Proč já musím tolik trpět?“ Pak by vás mohlo zajímat pokračování tohoto příběhu. Jak se zde píše, Dr. Sid měl ženu – Amber. Společně tvořili, společně chystali semináře a žili v souladu a harmonii… Muselo to velice bolet. I ona se jistě ptala proč. A Kryon to vysvětlil při jednom z pozdějších channelingů. I Amber totiž před sebou měla svou cestu, svůj úkol. Pokud by Sid zůstal naživu, pokračovali by ve společném tvoření, ona by o něj pečovala a žili by si dál. Jenže Amber před sebou měla ještě jiný úkol. A tím, že Sid zemřel, ona mohla naplnit svůj účel – postupně se totiž začala rozpomínat na svůj lemurijský život a na plejádské matky. Rozpomněla se, že byla velkou učitelkou, která vedla a učila mnoho generací lemurijských sester. A že nyní je jejím úkolem znovu tyto sestry propojit, pomoci jim rozpomenout se. Vnést dávná učení do současného života. Do každodenní reality. Abychom se rozpomněly na to, co bývalo z velké části teorií, kterou nyní můžeme uvést do praxe. A tak byl Sidův odchod možná velkým trápením a velikou bolestí, zároveň však nezměrným darem – ustoupil, aby Amber mohla ještě více rozkvést

Nedávno Kryon dodal ještě něco – bylo nezbytné, aby Mele´ha byla sama, aby mohla znovu probudit a propojit Lemurijské sesterstvo. Nemusí to tak ale zůstat. V Lemurii bylo běžné, že sestry učitelky, které vedly tyto kruhy, nevytvářely již partnerství. Nyní už to tak ale nemusí být. Amber potřebovala být sama, aby se mohla opět stát Mele´ha, ale coby Mele´ha může opět milovat a mít partnera… Třeba to někdo z vás zrovna teď potřebuje slyšet či číst.

Více o Lemurijském sesterstvu na www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny živě přeložila a následně upravila do textové podoby Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

 

 

 

 

Kryon - POLE, část I.

Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 03 Leden 2017 22:06

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Laguna Hills, Kalifornie, USA, 3.7.2016

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Chtěl bych, abyste se zastavili a nadechli. A teď se podívejte na realitu, kterou máte před sebou. Je krásné letní odpoledne a vy sedíte v tmavé místnosti a posloucháte muže v křesle. Říkají vám, že je to „hlas z druhé strany“. Jistěže tomu tak je, ale poskytli byste takový popis sousedovi, když se vás zeptá: „Co jsi dneska dělal?“ Pokud ano, tak se ve vašem sousedství bude hodně očí obracet v sloup

.Byla by to jedinečná skupina, která by na tuto událost pohlížela jako na skutečné poselství lásky a moudrosti z neviditelného zdroje za závojem. Dokonce i v této skupině, a mezi těmi, kteří budou poslouchat na jiných místech, bude pochybnost, jestli je toto poselství skutečné. To je přirozený přístup lidí.Naučíte se jednomu způsobu, a když přijde jiný způsob, zpochybňujete ho. A vždycky bude následovat otázka: „Je to skutečné?“ Takovým věcem tedy čelíte a čelí jim i Tvořivý Zdroj. Nastane někdy doba, kdy lidstvo dovolí, aby vznikl v jeho myšlení prostor pro to, o čem nevěří, že je možné? Nastane někdy doba, kdy lidstvo začne zkoumat kousky a části své reality, která může být jiná, než ta, o které přemýšlí a která pak otevře dveře pro channeling, který jim poskytne informace o tom krásném systému?

Bůh je Mistr Fyzik

Jedno v minulosti předané poselství se jmenovalo „Kvantový faktor – fyzika s postojem“. Popisuje fyziku, která se liší od vašeho myšlení, protože se jeví jako zkreslená a předpojatá – to znamená, že není stejnoměrně vyvážená lineárním způsobem, jak byste čekali. Spojte si body a použijte na chvíli duchovní zdravý rozum. Kdo vytvořil fyziku? Kdo je stvořitelem všech věcí? Odpovědí je – velké JÁ JSEM, Tvořivý Zdroj, Bůh. Je to stejný Bůh, který je ve vás, který vás nesmírně miluje, a který stvořil přesně to místo reality, ve kterém sedíte a žijete. Takže realita všeho, fyzika všeho, byla stvořena z centrálního zdroje. Domníváte se, že by snad v té fyzice existovaly nějaké laskavé anomálie, které by naznačovaly, že Bůh je součástí obrazu? Domníváte se, že existují věci, které jste dosud neobjevili, které se právě teď zkoumají, a které by vám ukázaly něco, co nečekáte? Budeme trochu více hovořit o fyzice s postojem a tím postojem je harmonie, pospolitost, synchronicita a láska. O tom si přeji pohovořit.

Pole

Nebude to trvat zase tak dlouho, než vaši vědci spatří to, čemu říkám Pole! V menším rozsahu už bylo spatřeno a učí o něm velcí metafyzičtí učitelé dnešní doby. Je zde a je pozorováno a zkoumáno. Říkají: „Každý z vás má svou vlastní „vibraci“, tak jako vibruje struna na nástroji. Kdybyste vibrovali jen trochu odlišně, budete v harmonii s vesmírem.“ Používají příklad rezonančních frekvencí, které se vzájemně ovlivňují. Zpívali jste si někdy ve sprše? Při zpěvu určitých not bude prostor koupelny vibrovat hlasitěji. Je to tak proto, že nota, kterou si zpíváte, je frekvencí, která rezonuje s prostorem koupelny. Takže jste právě objevili frekvenci koupelny rezonující s vaším hlasem; zní hlasitěji a jasněji a zpívání vás o to víc těší.

Učitelé vám řeknou, že pokud na strunném nástroji dostatečně silně brnknete na jednu strunu, ovlivní se další strunný nástroj, který je vedle, a který má stejné ladění strun. Ten druhý nástroj začne také jemně vibrovat, aniž byste se ho vůbec dotkli. To je také výsledkem rezonančních frekvencí.

Moji drazí, fyzika planety je naplněná tímto jevem. To, co nazýváme Polem, je fyzický prostor kolem vás, který může rezonovat s dalším zdrojem. Bůh toto stvořil způsobem, který je předpojatý ve váš prospěch. Je to, jako byste byli navrženi, abyste rezonovali s něčím, čeho si nejste vědomi, pokud si právě to uvědomíte. Tento způsob rezonance je naladěn na pospolitost a harmonii a po vás se začíná požadovat, abyste s Polem začali rezonovat.

Pro tento jev se používají i další identifikační výrazy a někteří již Pole zažili. Existují channeleři i další, kteří popsali, jak se dostat na místo, kde rezonujete se svým okolím. Tím místem je Pole. Pole je laskavá, harmonická vibrace, a pokud se tam dostanete a budete s ním rezonovat v rámci svého vědomí, zaktivujete svou buněčnou strukturu a budete žít déle.Věděli jste, že harmonizování a rezonance s Polem ve vašem vědomí ve správný čas a na správném místě, může doopravdy způsobit spontánní uzdravení? Ptali jste se někdy, jak je to možné? Ti, kdo jsou schopni se dokonale s Polem zharmonizovat, mohou skutečně ovládat a měnit známou fyziku! Slyšeli jste někdy vyprávění o mistrovi, u kterého se zdálo, že dokáže ovládat fyziku? Pochopitelně byli mnozí, kteří to dokázali. I právě teď na této planetě žijí mistři, kteří to dokáží. Jeden takový nedávno zemřel v Indii.

Říkám vám něco, co v nové energii potřebujete znát. Od roku 2012 zvýšilo Pole své uvědomění a stále více starých duší vidí, že se mohou zharmonizovat a najít frekvence vědomí, které jsou v Poli. Jak jsme už řekli, vaši vědci pro to začínají nacházet výrazy, protože Pole vnímají a vidí ho. Je mimo linearitu a nazývají ho kvantové unášení či kvantové propojování. Pro stejnou věc existuje mnoho výrazů. Znamenají „věci, které spolu chtějí spolupracovat zvláštním nelineárním způsobem, který je laskavý a harmonický“. Doslova. Věci, které spolu normálně nepůsobí, tak činí, když jsou vystaveny Poli. Děje se to stále častěji.

Využití Pole

Chci vám říci, proč o tom mluvím. Drazí, mnozí z vás, jak tu sedíte, řeknete: „Víš, zkouším to i ono. Zkouším různé věci a to dokonalé místo prostě nemůžu najít. Nemůžu najít místo, které harmonizuje a vibruje s Tvořivým Zdrojem.“ Drazí, Pole bylo vytvořeno pro vás v této nové energii, pro staré duše. Doslova čeká jako rezonanční frekvence vašeho vědomí, abyste je aktivovali.

Kryone, mluvíš v kruzích!“ Drazí, je složité předat vám takováto poselství týkající se skutečnosti, kterou jste dosud neviděli, a která není lineární ani nezapadá do vašeho systému víry. Nedává vám smysl, obzvláště v nové energii, že by Duch, Tvořivý Zdroj, nastavil fyziku tak, aby byla laskavá a nápomocná? Nedává vám smysl, že by mohl existovat bezpočet věcí, které byste mohli objevit, kterých byste se mohli chytit, které by dávaly smysl a nabízely by řešení?

Můj partner často hovoří o své zkušenosti s tvorbou synchronicity a s tím, co byste nazvali faktorem štěstí.Dělá se to s pomocí Pole. Když vystoupí z letadla, které se vrátilo zpět s mechanickou poruchou, očekává pomoc a rezonuje s Polem. To ho nasměruje k harmonickému řešení, na které by sám nikdy nepřišel. Můžete tomu říkat rozšířená intuice, chcete-li. Pole je to, co pomáhá těm, kteří se s ním sladí, a věci zkoordinuje. Spojuje věci. Přiměje rozdílné věci zharmonizovat se a naladit na stejnou frekvenci. To zharmonizování můžeme přeložit jako určitě řešení a život, který dává smysl. Je to energie, která reaguje na problémy, když jste si nemysleli, že by vůbec nějaká odpověď existovala!

Existuje jeden rychlostní systém, který vám pomůže vstoupit s Polem do styku. Mohli byste meditovat, mohli byste žádat, mohli byste se modlit, a tady s tím vám chci pomoci. Víte, co je innate? Innate se říká chytrému (moudrému) tělu lidské bytosti. Téměř jako vnímavost těla, která je mimo vás i ve vás, která je součástí těla, kterou můžete testovat (kineziologie). Věděli jste, že můžete položit svému tělu určitým způsobem otázky a dostat na ně odpovědi, které vaše vědomí nezná? To je to chytré tělo. Existuje součást těla, která ví víc než vy, a nazývá se innate. Součástí nové energie je atribut, který začíná stavět mosty mezi vámi (vaším vědomím – pozn.překl.) a innate.Až bude ten most nakonec hotov, všichni budete intuitivním léčitelem sami sebe! Teď nejste. Nicméně innate je klíčem a odpovědí k užívání Pole. Innate je již s Polem spojená. Což znamená, že VY už jste s Polem ve spojení.

Zajímalo vás někdy, jak funguje homeopatie? Dáte si pod jazyk tinkturu, která má tak málo částic na milion (jednotek), že jsou vědecky téměř neměřitelné. Tinktura je navrženým „programem záměru“, připravená tělu sdělit, co si přejete, aby udělalo. Signalizuje tělu instrukce nepatrnou chemií, která je příliš malá na to, aby vyvolala nějakou reakci, a přesto ji tělo okamžitě zpozoruje. Homeopatie se prosadila v mnoha zemích i přesto, že nemůže být vědecky potvrzená. Innate zpozoruje instrukce pod jazykem a pak dá okamžitě tělu pokyny. Chytré tělo je velice chytré. Má zodpovědnost zpozorovat ta sdělení a pracovat s nimi, abyste byli ve spojení s Polem. Pole je laskavý druh fyziky kolem vás, který posiluje uzdravování, vytváří mír, umožňuje vám sedět v radosti a je všude. Jednoho dne bude mít Pole jiné jméno, ale právě teď vám říkám, že je to klíč k nové energii. Jestli se snažíte dostat s Polem do kontaktu, meditovali jste, žádali jste a byli jste frustrovaní, je načase, abyste se místo toho spojili innate. Ta již existuje a je zabudovaná do vašeho těla.

Pohovořme na chvíli o tom, jak s innate můžete komunikovat. Rád bych, abyste porozuměli a podívali se na to, co už tři roky učíme. Existují nové mocné síly, o kterých nevíte, že tu jsou. Jsou ve vaší formě, hovoří k innate nahlas. Jste to vy, kdo dává tělu pokyny, říkáte mu to, co chcete, aby slyšelo. Je to mocné a naprosto nové vylepšení starého předpokladu. Největší, nejvlivnější a nejnovější jsou v tuto chvíli dobře sestavené afirmace. Hlasitě vyslovená afirmace je mocné pozitivní posílení toho, kým jste. Dobrou afirmací o nic nežádáte. Ani si nic nepřejete. Namísto toho prohlašujete něco, co je vaše, a innate je první, kdo to slyší a podle toho jedná. Innate naslouchá neustále! Po léta jste s  její pomocí kineziologicky testovali. Po léta jste díky ní homeopaticky léčili! Je tady, má anténu, aby slyšela, a nic nemá větší vliv, než váš hlas a vědomí, které prohlašuje nahlas, čím jste.

Před mnoha a mnoha lety, ve starší energii, byl Kryon dotázán: Je zapotřebí vyslovovat afirmace nahlas nebo si je můžeme říkat jen ´v duchu´? Odpověď byla: „Říkejte si je vnitřně, protože v tom nebude žádný rozdíl.“ Nyní, v této energii, měním své sdělení. V této nové energii Pole zesílilo. Pro synchronizaci, pro propojení je Pole dostupnější než kdykoliv předtím. Je připraveno spojovat pro vás věci situačně, biologicky i vědomě. Je připraveno vystavit vás vašemu vyššímu já způsobem, ve který jste v minulosti pouze doufali. Hlavním nástrojem je vaše mluvení k němu a právě teď je ten nejlepší způsob prostřednictvím hlasové afirmace.

Proto spatříte po celé planetě úplnou explozi návrhů afirmací. Existují již déle než sto let, ale drazí, teď je čas, kdy pokvetou. To protože se nyní můžete dostat do styku s tím, co je vaším vlastním chytrým tělem a co je již propojeno s laskavostí fyziky, které se říká Pole.

Někteří tu sedí a říkají: „No, rád bych věděl, co Kryon říkal. Někdy je těžké si to představit.“ Je krásné, že to nemusíte vědět, že? Nemusíte to vědět! Předal jsem vám nástroj praktický pro 3D a řekl jsem vám, jak funguje, jeho podrobnosti i důvod pro jeho existenci. Nicméně pouze vy ho můžete ověřit. Jediné, co vám teď řeknu je, abyste si dávali pozor na to, co říkáte.To, co svému tělu řeknete, vytvořte pozitivním způsobem, je to vaším prohlášením o tom, kdo jste.

A teď buďte obezřetní, protože jsou mezi vámi tací, co jsou příliš lineární na to, aby to dělali. Jste nemocní a kašlete, a pak začnete afirmovat, že je vám dobře. Můžete to vidět a říci: Tím ale popírám ten fakt. Prohlašuji, že jsem zdravým a přitom tu kašlu?“ Nemůžete ani začít chápat fyziku multidimenzionálního kruhu. Posilujete tak totiž časový fraktál budoucnosti. Vytváříte to, co tu ještě není (podle vás), ale my to vidíme tak, že Pole už tu JE a pracuje na řešení. Už to existuje.

Dokážete v tom vidět ten potenciál? Dokážete udělat prohlášení bez toho, že by se vaše mysl pokoušela spolu spojit rozdílné věci? Nemocný člověk může nahlas říci: „Jsem uzdraven, jsem v pohodě, děkuji.“ A pak hned zakašle! Člověk, který nemá hojnost, může říci: „Mám hojnost na celý život a nemusím mít ze dne na den strach. Mám, co potřebuji, protože jsem toho hoden.“ V tu chvíli nemá nic na účtu. Člověk, kterého trápí situace a vztahy, může vyhlásit naprosté vítězství! „Jsem v klidu. Děkuji ti Duchu, že jsi mě dostal přes tuhle ošklivou věc.“ Když se pak probere z té afirmace, je stále uprostřed té ošklivé věci!

Chápete, co říkám? Začnete prohlašovat to, kým (už) jste, protože se tím stanete.Ve vašem lineárním čase se to ještě nestalo, ale pro nás už ano! Poslouchejte, o každém z vás, kdo to posloucháte, vím, že máte svému tělu co sdělit. Vím to. Je načase spojit se s Polem! Bude toho víc, protože přijde druhá část tohoto poselství.

Drazí, už máte vybavení. Vaše spojení s tímto polem už tu je. Fyzika má skutečně postoj. A tím postojem je laskavost s podanou rukou, která říká: „Pojď se podívat, s čím ti můžeme pomoci.“ Toto je krása Stvořitele i této dnešní energie. Žádají vás, abyste rezonovali s něčím krásným, a pak poodstoupili a sledovali, jak to funguje.

A tak to je.

Kryon

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: https://www.kryon.com/ - The Field – part one

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Kryon - Existuje správný okamžik?
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 04 Březen 2014 12:20
Článek Barbary Bessen s poselstvím KRYONA uveřejněný v německém časopise Impulse, únor 2014   

Každý den musíme dělat nějaká rozhodnutí. Rozhodujeme se, co kdy uděláme. Jde o věci,  které na nás denně útočí a které většinou souvisejí s naším povoláním nebo osobním životem. Některá rozhodnutí musíme učinit okamžitě, na jiná máme určitý čas. U těch věcí, které je třeba rozhodnout brzo, nemusí člověk vždy s jistotou vědět, co má nebo by měl udělat. Ocitneme-li se v nějaké krizové situaci, rozhodujeme se většinou spontánně. Příkladem je jízda autem, kdy okamžitě brzdíme, pokud někdo jiný (nebo třeba i my) nedává pozor. Šlápnutím na brzdu zabráníme nehodě. Matka například intuitivně ví, kdy musí udělat něco, co se to týká jejího dítěte. Cítí ve svém nitru, kdy hrozí nebezpečí. Pokud je někde, kde si její dítě hraje a ona se baví s jinými matkami, ví, kdy se má po dítěti ohlédnout. I když je zaujatá rozhovorem, cítí, že její dítě právě dostalo nápad opustit hřiště a vydat se na ulici. 

Kdo nebo co nás takto upozorňuje? Kdo nám sděluje, že je třeba okamžitě udělat nějaké rozhodnutí? Je to náš tzv. vnitřní hlas, naše napojení na božské jádro, na Boha, na Jednotu.   Jsme s tímto vnitřním hlasem vlastně spojeni stále. Jen jej většinou mezi všemi těmi dalšími vnitřními hlasy nebereme vážně. Hlas Boha v nás je tichýneprojevuje se tak hlasitě jako různé části našeho ega, našeho já, sabotéra, šéfa marketingu, ustrašeného a možná i traumatizovaného dítěte, které nás chce uchránit před bolestí. Hlas Vyššího posvátného srdce, našeho Vyššího já je mimo dualitu, nic nehodnotí a ví o všem, co se týká našeho života. V případě matky, která chce varovat své dítě před vběhnutím pod auto, ví Vyšší já, že zkušenost tohoto typu není zahrnuta do životního plánu matky ani dítěte. Proto jí dá vnuknutí  nebo jiný signál, který matku upozorní na to, že by měla neprodleně věnovat pozornost svému dítěti. 

K tomu ještě máme my všichni svůj tým poradců, kterému se běžně říká andělé ochránci. I oni znají plán života svých chráněnců a vědí, kdy je třeba zasáhnout a kdy ne. Někdy jde o studijní úkoly, které máme splnit, pak je vnitřní hlas velmi tichý. Přesto máme možnost mu naslouchat, pokud se uchýlíme na klidné místo a pozorně se ponoříme do svého nitra. Když se naučíme pozorovat vnější aktivity a vnitřní sabotéry a nebudeme jim věnovat přílišnou pozornost, pak se nenecháme rozptylovat a budeme stále víc propojeni sami se sebou. Všichni ten pocit dobře známe: cítíme se v pohodě, jsme dobře propojeni se Zemí, máme široce otevřené srdce a naprostou důvěru, že vše k nám přichází ve správný okamžik. 

Pak existují ještě jiná rozhodnutí, kterými se vlastně není třeba zabývat. Necháváme se k nim uměle dotlačovat. Nemají žádný zásadní význam, jsou jen součástí dualistického života. Například: Jaké si mám dnes ráno obléknout tričko? Kdy se mám setkat s přítelkyní? Co budu dělat o víkendu? Mám se projet na kole nebo podniknout něco jiného? Kam pojedeme příště na dovolenou?Tato rozhodování jsou spojena s dualistickým životem, jsou to věci, která nás tady drží v neustálém kvapu. Značně k tomu přispívá reklama, naše výchova, sousedé, vliv pracoviště, lákavá nabídka obchodních domů atd. 

Skutečně důležitá rozhodnutí dnešní doby však spočívají na zcela jiné úrovni. Měli bychom se ptát: Co je mým povoláním a co pro to mohu udělat? Je tento byt pro mě ještě vhodný i z hlediska energií, nebo by bylo pro můj duševní život vhodnější se přestěhovat?  Proč mě postihl právě tento symptom nemoci a co mi chce sdělit? Jaká terapie pro mě bude vhodná? Nebo bych se snad mohl vyléčit sám? Je dobré se intenzivně radit s duchovními ochránci nebo bych se měl spíš soustředit na své Vyšší já a co pro to mohu udělat? Je pro mě současné partnerství ještě vhodné nebo se mám rozhodnout pro single život? Jak a kdy to mám udělat? 

Takové otázky a následná rozhodnutí do značné míry souvisejí se životem na vlastní zodpovědnost. A v takovém případě není vhodné hledat odpověď u ega, ale poprosit o pomoc vnitřní hlas a ptát se: „Co mám dělat? Naznač mi, co bych měl vědět!“ Neboť možná ještě nenastal ten správný čas pro mé údajně vlastní rozhodnutí, o kterém si myslím, že je musím udělat. Možná je třeba si ještě předtím ujasnit jiné záležitosti a nejprve provést úplně jiná rozhodnutí?!  

Ráda teď předám slovo KRYONOVI, duchovní bytosti z říše archandělů. Rád by vám k tomuto tématu předal pár slov/vibrací.

Buďte pozdraveni, milí přátelé, jsem KRYON z Magnetické služby. Vážíme si člověka, který  dokáže mít na paměti  známý výrok: „Nic není takové, jak to vypadá“. Neboť mnohé věci, které se vám dějí v každodenním životě a na které nějakým způsobem reagujete, bývají často jinačí než jak vypadají. Předpokládejme, že tě dnes ráno nepozdravil soused. Když tě zahlédl, odvrátil pohled. Podráždilo tě to a hned jsi začal přemýšlet, zda jsi neudělal něco, co by bylo důvodem toho, že tě nevzal na vědomí a nepozdravil. Šel jsi dál, ale stejně ti toto setkání zůstalo po celý den v hlavě.Máš rád, když je všechno ve tvém okolí v harmonii a konflikt se sousedem se ti nezamlouvá.    

Po několika dnech, kdy pozorně sleduješ,  zda jej neuvidíš vycházet z domu, se náhle objeví za rohem a velmi přátelsky tě pozdraví. Vidí nebo cítí tvou nejistotu, neboť k tobě přistoupí a postěžuje si, že mu někdo hodně poškodil auto a viník navíc ujel z místa nehody. To jej velmi rozhněvalo. Tak, a ty sis myslel, že to má něco společného s tebou. Proto je dobré si určité věci ujasnit hned, nebo, což je ještě lepší, se pohroužit do svého nitra, několikrát se zhluboka nadechnout a spojit se se svým vnitřním bytím. Vyptáš se na situaci a co máš dělat. V onom případě se sousedem sis mohl ušetřit několik hodin zbytečného přemítání. Tak to byl typický příklad života v dualitě. 

Všechna svá rozhodnutí bys mohl řešit ve svém srdci a stejně tak v něm nalézat i odpovědi na všechny otázky života. A  teď velmi toužím ti něco sdělit: Pro všechny věci existují vhodná časová okna. Pak dochází k synchronicitě. Setkají se všichni zúčastnění a nastanou potřebné podmínky, aby určitá věc dobře dopadla. K rozpoznání takového okamžiku je tvůj  vnitřní hlas vždy dobrým rádcem. 

Předpokládejme, že se chceš odstěhovat, nevíš však kdy ani kam.  Možná jsi už viděl dva nebo tři byty, které tě zaujaly, ale něco ti na nich nesedělo. Možná to byla cena, nevhodná doba, o jeden pokoj méně nebo více. Avšak tehdy, kdy už jsi to málem vzdal, se najednou objevil ten správný byt díky jednomu známému, který chtěl vycestovat do Ameriky. Právě nastalo správné časové okno.Všechny podmínky souhlasily, eventuální problémy se vyřešily téměř samy od sebe. Takovou věc lze pochopitelně zažít i se všemi jejími výkyvy, nadšením a propady charakteristickými pro dualitu. Je však také možné dát přednost komunikaci se svým nitrem a s klidnou vyrovnaností čekat na vhodný okamžik. Přeji vám, ať se vám všechny vaše aktivity dobře daří.
 
Buďte dobře propojeni se svým nitrem a žijte ze svého srdce. Buďte plní radosti a míru sami se sebou. To uhlazuje vaše pole a přitahuje jen to, co skutečně chcete prožívat. A snažte se víc smát. Smích otevírá kanál k prvotní energii, k Bohu!

V hluboké lásce a sounáležitosti

KRYON

Článek Barbary Bessen s poselstvím KRYONA uveřejněný v německém časopise Impulse, únor 2014 je k volnému použití, změny v textu nejsou povoleny.

Z německého originálu  https://www.barbara-bessen.com/wp-content/uploads/2014/02/artikel-impulse-2014-Gibt-es-den-richtigen-Zeitpunkt.pdf pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

 

 

 

Když se zdravotní sestra Bronnie Ware opakovaně ptala umírajících, čeho litují nebo co by v životě udělali jinak, nejčastěji se vynořovalo následujících pět témat.

1. Kéž bych měl odvahu žít život podle sebe a nikoliv podle toho, co jiní ode mne očekávají.
 
2. Kéž bych nepracoval tak tvrdě.
 
3 . Kéž bych měl odvahu vyjádřit své pocity.
 
4 . Přeji si, abych byl zůstal v kontaktu se svými přáteli.
 
5 . Přál bych si, abych si byl býval dovolil být šťastnější.

Zdroj: https://inspirationandchai.com/Regrets-of-the-Dying.html

 

 

 

Arkturiáni - Důvěra v transformaci
Uveřejnil(a) Láďa   
Sobota, 29 Červen 2013 22:11
přijala Dajana Levčáková, 19.6. 2013

Jsme galaktická světelná federace Arkturianů
Naši drazí,

přišli jsme, abychom vám odpověděli na otázky týkající se vaší planety. Životní energie se stupňuji každým dnem a vynášejí na povrch vše, co bylo před vámi ukryto po dlouhá léta. Přišli jsme vás informovat o tom, že vaše stará realita už neexistuje. Vám to však z vašeho pohledu nepřipadá, ale vězte, že jedině s čím se nyní potýkáte, jsou aspekty stínu vašeho starého systému víry. Tento proces je však nutný a nevyhnutelný. Mnozí z vás, kteří postupujete na cestě k jednotě, stále pociťujete negativní emoce a situace.

Naši drazí, to čím procházíte, je očisťovací proces třetí dimenzionální reality. Mnozí z vás prožíváte tyto negativní emoce i ve spánku. Vaše fyzická těla, aby byla schopna transformace světelných těl, musejí vyloučit všechny negativní aspekty všech vašich životů. Nechte v lásce odejít vše, co Vám už nadále neslouží. Mezi vámi se nacházejí nové a staré duše. Každé duši byly tímto přiděleny jak lehčí, tak těžší zkušenosti. Nemůžete projít ničím tak těžkým, aby toho vaše duše nebyla schopna zvládnout. Vám se tak může zdát, že jdete jakoby pozpátku. Ne Naši drazí. Opak je pravdou. Každá situace vás posouvá jen kupředu. Nemůžete na vaši cestě k jednotě selhat.

Pro staré duše, které vykonávají světelnou práci na vaši planetě máme vzkaz: Víme, že se potýkáte s lidmi s nízkou vibrační frekvenci a které Vám z vašeho pohledu odporuji. Naučte se žit v porozumění, nikoliv ze sympatie k sympatii nízko vibrační energie. Nebojte se vykonávat vaši světelnou práci. Nesoustřeďte se na to, jak by vaše práce měla byt vykonaná. Jste vedeni a vaše každodenní úsilí do sebe zapadá každým dnem.

Naučte se věřit, že vaše duchovní cesta, po které jste se vydali je silně vedena vašim Vyšším Já a vašimi světelnými průvodci. Nemůžete sejít z cesty. Evoluční proces je zde se záměrem přemístit duše z duality k jednotě. Mnozí z vás se k jednotě posouváte rychleji než druzi. Víme, že to ve vás vyvolává smíšené pocity a pocity frustrace. Neodsuzujte ale proto vaše bytosti v pomalejším procesu. Jeden nemůže říci - pochopil jsem - a očekávat že se rázem vše kolem něho změní. Toto není proces intelektuálního chápaní. Je to pochopeni nové reality, která se postupně stane vaši realitou.

Po dlouhá léta jste rezonovali s nízkou frekvenci energii, která byla hluboce zakořeněna ve vašem těle, myšleni a tvořeni. Nové duše jsou teprve v začátečním procesu pochopeni. Nehleďte na sebe jako na oddělené bytosti, jelikož tyto myšlenky Vám budou bránit v posunu do vyšších vibračních frekvenci. Mnozí z vás se nacházíte v místě, kde jste připraveni na tuto poslední těžkou zkoušku. Nedívejte se na vaše negativní emoce jako na selhání ale na znamení transformace. Vykonali jste vynikající práci.

Dále bychom vás rádi připravili na vaši tělesnou změnu. Aby mohly vaše negativní zkušenosti a emoce odejít z vašeho fyzického těla, budete zaznamenávat určité nepříjemné symptomy jako jsou závratě, nevolnost, zvýšeni tlaku, bolesti hlavy, kloubů, zvýšeni srdečního tepu apod, které jsou způsobeny změnou vyšších frekvenci a tím změnou fyzických těl na těla světelná. S láskou tyto symptomy přijmete a uzemněte se pomoci meditaci či jiných forem Vám příjemných. Vězte naši drazí, že tento proces je taktéž nevyhnutelný.

Jsme kolektiv Arkturianů

Zdroj: https://www.novazem.info

 

 

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 5.5. 2013 - 12.5. 2013
Uveřejnil(a) Láďa   
Pondělí, 06 Květen 2013 21:50
Milovaní,
ve vesmíru dochází k úpravám, které byly tisíce let očekávány. Ty otevírají lepší přístup k vědomostem uloženým v každé duši, neboť po mnoho věků, jež přicházejí a odcházejí, v sobě každý z vás nosí  obrovskou databanku vědomostí. Teď, kdy je váš svět opět propojen s okolním vesmírem, je čas být v klidu a ve stavu vnímání svého nitra - je to událost, která ohlašuje, že lidstvo není osamoceno v nekonečném moři jiných hvězd, planet a světů. Znamená to, že Země vstupuje do nové pozice na nebesích a že je to nový začátek pro všechny.

V souvislosti se svým novým místem na nebi se Země rozpíná a posouvá, což přináší některé změny i pro její obyvatele. Lidská srdce se šířeji otevírají a změny probíhají jak zvenčí, tak i uvnitř, takže ti, kteří jsou nyní zde, ucítí pocit jednoty a uvidí, že Země a lidstvo jsou jednotná a zásadní součást mnohem většího společenství života, než si dokázali kdy předtím představit. Jak bude toto vědomí dozrávat, bude vyvolávat stále větší vzrušení. Je třeba, aby se lidstvo kolem sebe rozhlíželo a začalo být pozornější.

Tyto přicházející energie otevírají cestu k obrovskému množství prastarých vědomostí o vaší planetě, což přispěje k masivnímu probouzení lidstva. Je čas pohlédnout bystrým okem na oblohu, sledovat znamení, která jsou všude kolem vás a jsou předzvěstí hroutících se starých světových systémů, ti, kteří drželi kontrolu, se nyní zoufale snaží udržet světovou populaci ve stavu strachu, beznaděje a apatie. Každá taková snaha se setkává s rostoucím povědomím lidí Země o tom, že vše, co bylo skryto, nebude mít již trvání. Jak jsme již mnohokrát říkali, tyto aktivity již nikdy nebudou podporovány novými dimenzionálními vibracemi.

Vy jste ti nejodvážnější, kteří drží svou vizi vyšší reality, kde jsou si všichni rovni ve svých možnostech růstu a rozvoje, a díky tomu si uvědomujeme mnohá zázračná znamení a předzvěsti. Vy teď držíte a ukotvujete své Světlo a vaše láskyplná služba Božskému Plánu je zaznamenávána. Mnozí z vás jste byli do vesmírné a galaktické služby zasvěceni, což vaše vědomí lépe pochopí až s přicházejícími týdny a měsíci. Váš cit pro lineární čas se mění, cyklický čas na vás může působit matoucím způsobem. Během rekalibrace vašeho lidského operačního systému přizpůsobujícího se vyšším frekvencím došlo k mnoha úpravám.

Pobývejte co nejvíc svého času venku, pijte spoustu čisté vody, abyste hydratovali svá fyzická těla a usnadnili tak jejich vnitřní rekalibraci. Jezte co nejvíc čerstvého ovoce a zeleniny, neboť obsahují velkou životní sílu, která vám pomůže udržet svá fyzická těla v co nejlepším naladění na vyšší frekvence, které stále proudí vaší atmosférou. Buďte klidní, Drazí, a vězte, že jste nadevše milováni.

 Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D.. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

 

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 7.4. 2013 - 14.4. 2013
Uveřejnil(a) Láďa   
Neděle, 07 Duben 2013 21:08
Milovaní,
tlukot srdce Země se sjednocuje s lidstvem, které pochoduje vstříc novému Věku Světla a je očišťováno od všech starých a nefunkčních vzorů myšlení a chování. Země si hluboce přeje, aby všichni její obyvatelé měli dostatek času připojit se k ní v jejím vzestupném stavu expanze, proto je zde stále široce otevřené Vesmírné okno příležitostí, které umožňuje, aby došlo k těmto změnám a k transformaci. Všichni na této planetě se probouzejí do mnoha pravd, které do této doby nebyly jejich vědomí přístupné.

Jak se tyto pravdy odkrývají, začínají se mnozí lidé ocitat v obtížných situacích, kdy musejí bojovat a vypořádávat se se zjištěním, kolik své vlastní vnitřní nezávislosti božích bytostí si nechali ukrást těmi, kterým dovolili ovládnout své životy. Prvotní reakcí je nesmiřitelné odmítnutí těchto pravd následované dramatickým vnitřním obratem, kterým se pokusí projít a zvládnout podmínku pro probuzení. Dobrá zpráva je, že čím víc lidí se probudí, tím větší impuls dostanou všichni, kteří se ještě mají probudit, což se děje právě teď ve vašem světě. Všichni na planetě otevírají svá vědomí myšlence, že jsou mnohem více, než o čem se jim kdy zdálo, a že mají mnoho práv, o kterých dříve nevěděli.

Toto je doba předpovídaná věštci a proroky starých dob. Toto je doba soužení, před kterým jste byli varováni. Nyní je každá lidská duše žádána, aby učinila vědomé rozhodnutí a slib spojit se se svým vlastním božstvím a Zdrojem, a to jakýmkoli smysluplným způsobem, a pečovat o tyto své vlastnosti s plným vědomím a motivací. Každá duše inkarnovaná na této planetě má před sebou nádherný osud, ale je třeba vynaložit úsilí, aby transformovala své bývalé způsoby myšlení a chování do nového způsobu, který je v lepší shodě s její vlastní božskou esencí a existencí.

Všude na vaší planetě vládne zdánlivý chaos, takže jediné, co musíte udělat, je, zůstat soustředěni ve svém nitru a denně se propojovat se svou vyšší esencí, přivolávat a mít v úmyslu stát se tou nejvyšší vizí sebe sama a očekávat ty nejlepší výsledky ve všech aspektech svého života na Zemi. Také je třeba, aby každá duše pochopila, že každý si prochází svou vlastní verzí probuzení, přijetí, růstu a expanze a že vše je sjednoceno v jednom velkém projektu. Každý musí lépe pochopit celkový obraz probíhajících událostí a udělat si na to svůj náhled tak, aby to všem přineslo nejvyšší dobro.

Přes to všechno, základem všech činností je rozpomenutí si, že tuto dobu si vybrala každá duše jako fantastickou příležitost pro svůj duchovní růst a expanzi, kterou by jen stěží našla jinde ve Vesmíru. Je na každé tvořivé bytosti, která žije a prožívá svůj život na této planetě, aby dosáhla změny, která pozvedne a rozvine veškerý život pozitivní a konstruktivní, milující formou, neboť když se to stane, zavládne na Zemi mír a harmonie. Žádáme ty, kteří stojí v popředí těchto dějů, aby vytrvali, udržovali své Světlo a svou Lásku a ukotvovali je na a v Zemi.

 Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.              

 

 

 

Archanděl Gabriel pro ČR -/ -i  pro Slovensko na rok 2013

 

Probuzení, láska, transformace, obětavost, svoboda…tato a mnohá jiná, nádherná slova a jejich energie, stále více prochází obyvateli země České. Možná to tak ve svém okolí necítíte, ale my, ze své pozice, to vnímáme naprosto jinak. Vnímáme vzrůstající potřebu lidí nahlédnout do sebe, do své duše. Cítíme Vaši touhu po svobodě, po informacích a všem, co je Vám momentálně odpíráno. Nad Českou zemí rotují tyto energie ve stále větší míře. O čem Vám chci předně povědět a tím Vás i připravit na rok nadcházející, je Vaše síla, předurčení a energie,která dřímá ve Vašich srdcích. Česká republika a následně i Slovensko jsou země neoddělitelné. Tím mám na mysli energetickou formu. Ano, na kratičký okamžik historie jste museli být rozděleni, to ovšem byla jen hmotná separace. Na vyšší úrovni jste procházeli velice podobnými zkouškami, abyste se nakonec opět sešli v jedné náruči bratrství. To a mnohé další Vás čeká v roce příštím.

Ještě než Vám předám informace,kvůli kterým jsem tu, je potřeba chvilku posečkat ve dnech následujících. Dokonce roku 2012 zbývá opravdu jen chvilka a mnohým se zdá, že předpovědi týkající se Mayského kalendáře, jsou lež a podvod. Na první pohled se tak může zdát, protože lidé jsou stále ještě příliš zaměřeni na hmotný svět kolem sebe.Veškeré události, předpovězené mnoha proroky v minulosti, jsou stále vztahovány na hmotu, na fyzický svět. Jenže ne v každém případě to tak musí být. Stále zkoumáte mnohé kličky a vedlejší cesty, jen abyste napasovali slova na fungování současného světa. Je to ale čím dál složitější, že? :-) Je totiž čas zapomenout na většinu věcí, které jste se do této chvíle učili. Mayský kalendář není pojat fyzicky, ale je vztažen na onen vyšší, spirituální svět. Vše je energie a i tak je to potřeba brát v každodenním životě. I tento kalendář hovoří o změně energií, ale někteří si to vyložili jinak a začala manipulace s koncem světa. Vlastně, mnoho lidí očekává věci, i ty pozitivní,které se ale nestanou. Již v tento okamžik, kdy čtete tato slova, je spoustu věcí rozhodnuto a my vidíme, že vše je jinak, než si někteří myslíte. Samozřejmě, Vaše svobodná vůle hýbe budoucností každou vteřinu, ovšem jsou jisté věci, které již změnit nelze. Věc, jako je třeba předurčení Českého národa. A o tom jsem chtěl s Vámi mluvit.

Spoustu z Vás ví, jaká síla spočívá v této zemi, a tak očekávají v jisté datum doslova zázraky. Hromadné osvícení,rozsvícení, přerod přes noc a mnoho, mnoho krásných věcí, které jsou na jednu stranu možné, ovšem ne v tuto dobu a hlavně ne přes noc. Tyto věci se již dějí několik posledních měsíců a to velice intenzivně. Češi se probouzejí pozvolna, jelikož máte v sobě ještě několik překážek, které brání plnému uvědomění. Mnoho z těchto věcí je způsobeno zejména posledními 60. ti roky. Mám ale dobrou zprávu. Na Zemi přichází v tomto období mocná a silná podpora, hlavně pro Vás,obyvatele České republiky. Jste silnější, než si sami dokážete připustit. Váš osud byl vytčen již před dvěma tisíci lety, kdy Kristus, skrze Ježíše Nazaretského, spatřil část věcí budoucích. On věděl, co se zde bude dít a kdy k tomu dojde. A tento rok, či spíše konec roku Vám má ukázat, že nejlepší volba,jakou lze udělat, je sjednocení. Ze všech stran se na Vás valí nabídky, které slouží jen k tomu, aby Vás rozškatulkovaly a rozdělily na tisíce táborů, které budou mezi sebou donekonečna bojovat a obhajovat svoji pravdu.Již na to nesmíte vícekrát naletět. Ale vidím ve Vás veliký potenciál a vím, že většina z Vás prohlédla ten klam. A tak jediné, co zbývá posílit, je odvaha.Odvaha vyslovit svůj názor, myšlenku, či přání nahlas. Vím, že se již začíná dít ve velkém.

V čem tedy spočívá období od teď do 21. 12. 2012 ? Jsou to dny změn, ale ne takových, jaké očekáváte. Jsou to dny,kdy se mění Vaše myšlení, pohled na svět, uvažování o věcech, které děláte automaticky, aniž byste o nich kdy přemýšleli. Navzdory vašemu očekávání hromadného osvícení v tento den, nestane se nic. Ano, čtete správně. Nic. Nic na hmotné úrovni, nic se světem, s Vašimi přáteli, ve Vaší práci. A to je z důvodu toho, že se to již buď stalo, nebo se to mění právě teď. Vnímáte to? Cítíte? Čekáte na něco, o čem víte, že se již děje. Usmíváme se vašemu snažení, jelikož víme, že brzy pochopíte, jak se věci ve skutečnosti mají. Stávají se z Vás mistři svého vlastního života. A o tom je celá věc, kterou nazýváte Transformace. O pochopení, že ve své podstatě nemusíte dělat vůbec nic a přesto se díky tomu stane všechno. Že stačí jen jedna věc. Být sám sebou. A o tom je právě rok nadcházející. Je o tom, poznat svoji zem a sám sebe.

 

2013.  Rok, o kterém je mnoho lidí přesvědčeno, že bude absolutně odlišný od letošního. Možná ano, ale to záleží na každém jednotlivci. Každý z Vás má možnost si vytvořit svůj vlastní svět, nezávisle na tom, co se děje. Pokud totiž zvládnete pochopit sami sebe, není žádná potíž zvládnout život. A Česká republika je v tomto výjimečná, respektive, dává svým obyvatelům možnost posunout se tak moc kupředu, že „závidí“ veliká část vesmíru. Ostatní civilizace se nepřichází podívat pouze na globální přeměnu, ale velká část se přišla podívat zejména na tuto část planety Země. Kdybyste viděli to, co vidíme my, tedy ty nádherné a silné energie, které putují Vaší zemí a rozlévají se po celé Zemi a šíří se do vesmírných končin, pochopili byste v ten okamžik, o čem hovořím. Někteří z Vás vědí, jelikož těch, kteří se dostali ve svém vývoji na určitou úroveň, už pár je. A bude Vás čím dál více. Pak si spojíte do souvislosti věci, jako síla Vyšehradu a Pražského hradu. Předpověď Libuše a znalosti Karla IV. Uvidíte vcelku celou Vaši historii a pochopíte, že Vaše skutečná síla dřímá v jednotě nejen Českého, ale i Slovenského národa. A tohle všechno nebude za 10, 20 či 30 let. To se děje již teď a vrchol Vašeho probuzení leží na přímce roku 2013. 

Vy a Slovenští bratři a sestry dojdou k pochopení, že fyzické rozdělení hranic nehraje žádnou roli a opět začnete budovat budoucnost pospolu. První půlrok bude složitý, ale není nic, coby se nedalo zvládnout. Podpory od nás a mnohých civilizací ze všech koutů vesmíru je více než dost. A na jaře se začnou odehrávat změny, o kterých si doposud myslíte, že leží za hranicemi možného. Ovšem přesný být nemohu, mnoho věcí stále závisí na tom, jak se postavíte sami k sobě. Rok 2013 je totiž především o tom, že jako jednotlivci dojdete k uvědomění, že skutečně není potřeba s nikým soutěžit, že je jedno, co děláte a co vytváříte, ale to, kým jste ve svém srdci. Nikdy nebylo nic důležitějšího. Je jedno, zda jste popelář, učitel, bankéř nebo hlasatel. Důležitější je, jakou energii vysílá Vaše srdce. To je klíč ke všemu, a jakmile pochopíte, že není důležitější věc, získáte univerzální klíč od všeho,co si budete jen přát. Znáte pohádku Nekonečný příběh? Chlapec získá předmět zvaný Auryn, který mu splní všechna přání a díky němu má možnost znovu obnovit říši Fantazie. Máme tento příběh rádi, protože Vám ukazuje, že přání jsou jedna z nejsilnějších věcí, které dokáže utvořit Vaše mysl.  Vy, jako zástupci České republiky, ho máte nyní v ruce, tento Auryn a je zcela na Vás,jak s ním naložíte. Máte jedinečnou příležitost znovu obnovit víru všech ostatních v zázraky a dobro. Jste to právě Vy, kdo ho drží v rukou, nikdo jiný. A čím víc přání vytvořených láskou budete mít, tím větší světlo pro svět budete vytvářet. To je totiž Váš úkol. Rozlévat světlo do všech koutů této překrásné planety. 

 

Česká republika má možnost být hybatelem událostí nejen těch duchovních, ale i těch fyzických. Lidé jsou nespokojení čím dál více. Jejich hněv a smutek doléhá na naše srdce s úpěnlivou silou. Stále více lidí prosí vyšší moc o radu a pomoc a my děláme vše pro to, abychom Vám pomohli. Nebojte se, už to začíná. Jedna žena se mne ptala, kdy už se konečně změní svět. Kdy přestane válka, hlad, chudoba a utrpení. Čekala, že jí řeknu, že se druhý den vzbudí a vše bude v pořádku.Odpověděl jsem jí to, co nyní řeknu i Vám. Každý den je možný na to, aby se věci změnily. A nemusí jít o to, aby se to stalo globálně . Stačí, když se uděje změna ve Vás. To, jak vy sami pohlížíte na svět je to, jak pro Vás svět vypadá. Svým pohledem na svět však zároveň měníte i pohledy lidí okolo sebe. Poznejte sami sebe a uvidíte, jaké světlo se rozlévá všude okolo. To je vše.

Rok2013 je také rokem Vidění, jak s oblibou říkám. Víte, že nejste sami. Že máte mnoho průvodců a bytostí, které Vám na cestě pomáhají. A nyní je doba, kdy to budete nejen vědět, ale i vidět. Není se tedy čeho bát, protože zázraky se dějí každou vteřinu života. Stačí, když budete věřit sami sobě a svému hlasu, který přichází od srdce. Všechno víte. Vše, co potřebujete je již ve Vás. Proto vězte, že již nadchází čas, a z vašeho pohledu je to již velice brzy, kdy skutečně jako národ pochopíte, oč jde v této hře, zvané život.A i přes Vaši sílu a moudrost, kterou si uvědomujete, nebojte se nás požádat o pomoc. Jsme tu pro Vás, každý okamžik stvoření.

S Láskou

Váš přítel, Archanděl Gabriel 

 

 

Přijato dne 6. 12. 2012

 

Tento text lze kopírovat kamkoliv se Vám jen zachce, avšak jen v plném znění :)

 

Kontakt

Milan Petříček

ks-terapie@tiscali.cz

Česká Bělá 2, 582 61

737 858 195, 776 597 140

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode