Masáže, Kraniosakrální osteopatie

Novinky

 

Je možné koupit dárkové poukazy podle Vašich přání.

Od března 2014 mohu nabídnout protažení těla na autotrakčním lehátku.

 

 

Kryon - POLE, část I.

Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 03 Leden 2017 22:06

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Laguna Hills, Kalifornie, USA, 3.7.2016

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Chtěl bych, abyste se zastavili a nadechli. A teď se podívejte na realitu, kterou máte před sebou. Je krásné letní odpoledne a vy sedíte v tmavé místnosti a posloucháte muže v křesle. Říkají vám, že je to „hlas z druhé strany“. Jistěže tomu tak je, ale poskytli byste takový popis sousedovi, když se vás zeptá: „Co jsi dneska dělal?“ Pokud ano, tak se ve vašem sousedství bude hodně očí obracet v sloup

.Byla by to jedinečná skupina, která by na tuto událost pohlížela jako na skutečné poselství lásky a moudrosti z neviditelného zdroje za závojem. Dokonce i v této skupině, a mezi těmi, kteří budou poslouchat na jiných místech, bude pochybnost, jestli je toto poselství skutečné. To je přirozený přístup lidí.Naučíte se jednomu způsobu, a když přijde jiný způsob, zpochybňujete ho. A vždycky bude následovat otázka: „Je to skutečné?“ Takovým věcem tedy čelíte a čelí jim i Tvořivý Zdroj. Nastane někdy doba, kdy lidstvo dovolí, aby vznikl v jeho myšlení prostor pro to, o čem nevěří, že je možné? Nastane někdy doba, kdy lidstvo začne zkoumat kousky a části své reality, která může být jiná, než ta, o které přemýšlí a která pak otevře dveře pro channeling, který jim poskytne informace o tom krásném systému?

Bůh je Mistr Fyzik

Jedno v minulosti předané poselství se jmenovalo „Kvantový faktor – fyzika s postojem“. Popisuje fyziku, která se liší od vašeho myšlení, protože se jeví jako zkreslená a předpojatá – to znamená, že není stejnoměrně vyvážená lineárním způsobem, jak byste čekali. Spojte si body a použijte na chvíli duchovní zdravý rozum. Kdo vytvořil fyziku? Kdo je stvořitelem všech věcí? Odpovědí je – velké JÁ JSEM, Tvořivý Zdroj, Bůh. Je to stejný Bůh, který je ve vás, který vás nesmírně miluje, a který stvořil přesně to místo reality, ve kterém sedíte a žijete. Takže realita všeho, fyzika všeho, byla stvořena z centrálního zdroje. Domníváte se, že by snad v té fyzice existovaly nějaké laskavé anomálie, které by naznačovaly, že Bůh je součástí obrazu? Domníváte se, že existují věci, které jste dosud neobjevili, které se právě teď zkoumají, a které by vám ukázaly něco, co nečekáte? Budeme trochu více hovořit o fyzice s postojem a tím postojem je harmonie, pospolitost, synchronicita a láska. O tom si přeji pohovořit.

Pole

Nebude to trvat zase tak dlouho, než vaši vědci spatří to, čemu říkám Pole! V menším rozsahu už bylo spatřeno a učí o něm velcí metafyzičtí učitelé dnešní doby. Je zde a je pozorováno a zkoumáno. Říkají: „Každý z vás má svou vlastní „vibraci“, tak jako vibruje struna na nástroji. Kdybyste vibrovali jen trochu odlišně, budete v harmonii s vesmírem.“ Používají příklad rezonančních frekvencí, které se vzájemně ovlivňují. Zpívali jste si někdy ve sprše? Při zpěvu určitých not bude prostor koupelny vibrovat hlasitěji. Je to tak proto, že nota, kterou si zpíváte, je frekvencí, která rezonuje s prostorem koupelny. Takže jste právě objevili frekvenci koupelny rezonující s vaším hlasem; zní hlasitěji a jasněji a zpívání vás o to víc těší.

Učitelé vám řeknou, že pokud na strunném nástroji dostatečně silně brnknete na jednu strunu, ovlivní se další strunný nástroj, který je vedle, a který má stejné ladění strun. Ten druhý nástroj začne také jemně vibrovat, aniž byste se ho vůbec dotkli. To je také výsledkem rezonančních frekvencí.

Moji drazí, fyzika planety je naplněná tímto jevem. To, co nazýváme Polem, je fyzický prostor kolem vás, který může rezonovat s dalším zdrojem. Bůh toto stvořil způsobem, který je předpojatý ve váš prospěch. Je to, jako byste byli navrženi, abyste rezonovali s něčím, čeho si nejste vědomi, pokud si právě to uvědomíte. Tento způsob rezonance je naladěn na pospolitost a harmonii a po vás se začíná požadovat, abyste s Polem začali rezonovat.

Pro tento jev se používají i další identifikační výrazy a někteří již Pole zažili. Existují channeleři i další, kteří popsali, jak se dostat na místo, kde rezonujete se svým okolím. Tím místem je Pole. Pole je laskavá, harmonická vibrace, a pokud se tam dostanete a budete s ním rezonovat v rámci svého vědomí, zaktivujete svou buněčnou strukturu a budete žít déle.Věděli jste, že harmonizování a rezonance s Polem ve vašem vědomí ve správný čas a na správném místě, může doopravdy způsobit spontánní uzdravení? Ptali jste se někdy, jak je to možné? Ti, kdo jsou schopni se dokonale s Polem zharmonizovat, mohou skutečně ovládat a měnit známou fyziku! Slyšeli jste někdy vyprávění o mistrovi, u kterého se zdálo, že dokáže ovládat fyziku? Pochopitelně byli mnozí, kteří to dokázali. I právě teď na této planetě žijí mistři, kteří to dokáží. Jeden takový nedávno zemřel v Indii.

Říkám vám něco, co v nové energii potřebujete znát. Od roku 2012 zvýšilo Pole své uvědomění a stále více starých duší vidí, že se mohou zharmonizovat a najít frekvence vědomí, které jsou v Poli. Jak jsme už řekli, vaši vědci pro to začínají nacházet výrazy, protože Pole vnímají a vidí ho. Je mimo linearitu a nazývají ho kvantové unášení či kvantové propojování. Pro stejnou věc existuje mnoho výrazů. Znamenají „věci, které spolu chtějí spolupracovat zvláštním nelineárním způsobem, který je laskavý a harmonický“. Doslova. Věci, které spolu normálně nepůsobí, tak činí, když jsou vystaveny Poli. Děje se to stále častěji.

Využití Pole

Chci vám říci, proč o tom mluvím. Drazí, mnozí z vás, jak tu sedíte, řeknete: „Víš, zkouším to i ono. Zkouším různé věci a to dokonalé místo prostě nemůžu najít. Nemůžu najít místo, které harmonizuje a vibruje s Tvořivým Zdrojem.“ Drazí, Pole bylo vytvořeno pro vás v této nové energii, pro staré duše. Doslova čeká jako rezonanční frekvence vašeho vědomí, abyste je aktivovali.

Kryone, mluvíš v kruzích!“ Drazí, je složité předat vám takováto poselství týkající se skutečnosti, kterou jste dosud neviděli, a která není lineární ani nezapadá do vašeho systému víry. Nedává vám smysl, obzvláště v nové energii, že by Duch, Tvořivý Zdroj, nastavil fyziku tak, aby byla laskavá a nápomocná? Nedává vám smysl, že by mohl existovat bezpočet věcí, které byste mohli objevit, kterých byste se mohli chytit, které by dávaly smysl a nabízely by řešení?

Můj partner často hovoří o své zkušenosti s tvorbou synchronicity a s tím, co byste nazvali faktorem štěstí.Dělá se to s pomocí Pole. Když vystoupí z letadla, které se vrátilo zpět s mechanickou poruchou, očekává pomoc a rezonuje s Polem. To ho nasměruje k harmonickému řešení, na které by sám nikdy nepřišel. Můžete tomu říkat rozšířená intuice, chcete-li. Pole je to, co pomáhá těm, kteří se s ním sladí, a věci zkoordinuje. Spojuje věci. Přiměje rozdílné věci zharmonizovat se a naladit na stejnou frekvenci. To zharmonizování můžeme přeložit jako určitě řešení a život, který dává smysl. Je to energie, která reaguje na problémy, když jste si nemysleli, že by vůbec nějaká odpověď existovala!

Existuje jeden rychlostní systém, který vám pomůže vstoupit s Polem do styku. Mohli byste meditovat, mohli byste žádat, mohli byste se modlit, a tady s tím vám chci pomoci. Víte, co je innate? Innate se říká chytrému (moudrému) tělu lidské bytosti. Téměř jako vnímavost těla, která je mimo vás i ve vás, která je součástí těla, kterou můžete testovat (kineziologie). Věděli jste, že můžete položit svému tělu určitým způsobem otázky a dostat na ně odpovědi, které vaše vědomí nezná? To je to chytré tělo. Existuje součást těla, která ví víc než vy, a nazývá se innate. Součástí nové energie je atribut, který začíná stavět mosty mezi vámi (vaším vědomím – pozn.překl.) a innate.Až bude ten most nakonec hotov, všichni budete intuitivním léčitelem sami sebe! Teď nejste. Nicméně innate je klíčem a odpovědí k užívání Pole. Innate je již s Polem spojená. Což znamená, že VY už jste s Polem ve spojení.

Zajímalo vás někdy, jak funguje homeopatie? Dáte si pod jazyk tinkturu, která má tak málo částic na milion (jednotek), že jsou vědecky téměř neměřitelné. Tinktura je navrženým „programem záměru“, připravená tělu sdělit, co si přejete, aby udělalo. Signalizuje tělu instrukce nepatrnou chemií, která je příliš malá na to, aby vyvolala nějakou reakci, a přesto ji tělo okamžitě zpozoruje. Homeopatie se prosadila v mnoha zemích i přesto, že nemůže být vědecky potvrzená. Innate zpozoruje instrukce pod jazykem a pak dá okamžitě tělu pokyny. Chytré tělo je velice chytré. Má zodpovědnost zpozorovat ta sdělení a pracovat s nimi, abyste byli ve spojení s Polem. Pole je laskavý druh fyziky kolem vás, který posiluje uzdravování, vytváří mír, umožňuje vám sedět v radosti a je všude. Jednoho dne bude mít Pole jiné jméno, ale právě teď vám říkám, že je to klíč k nové energii. Jestli se snažíte dostat s Polem do kontaktu, meditovali jste, žádali jste a byli jste frustrovaní, je načase, abyste se místo toho spojili innate. Ta již existuje a je zabudovaná do vašeho těla.

Pohovořme na chvíli o tom, jak s innate můžete komunikovat. Rád bych, abyste porozuměli a podívali se na to, co už tři roky učíme. Existují nové mocné síly, o kterých nevíte, že tu jsou. Jsou ve vaší formě, hovoří k innate nahlas. Jste to vy, kdo dává tělu pokyny, říkáte mu to, co chcete, aby slyšelo. Je to mocné a naprosto nové vylepšení starého předpokladu. Největší, nejvlivnější a nejnovější jsou v tuto chvíli dobře sestavené afirmace. Hlasitě vyslovená afirmace je mocné pozitivní posílení toho, kým jste. Dobrou afirmací o nic nežádáte. Ani si nic nepřejete. Namísto toho prohlašujete něco, co je vaše, a innate je první, kdo to slyší a podle toho jedná. Innate naslouchá neustále! Po léta jste s  její pomocí kineziologicky testovali. Po léta jste díky ní homeopaticky léčili! Je tady, má anténu, aby slyšela, a nic nemá větší vliv, než váš hlas a vědomí, které prohlašuje nahlas, čím jste.

Před mnoha a mnoha lety, ve starší energii, byl Kryon dotázán: Je zapotřebí vyslovovat afirmace nahlas nebo si je můžeme říkat jen ´v duchu´? Odpověď byla: „Říkejte si je vnitřně, protože v tom nebude žádný rozdíl.“ Nyní, v této energii, měním své sdělení. V této nové energii Pole zesílilo. Pro synchronizaci, pro propojení je Pole dostupnější než kdykoliv předtím. Je připraveno spojovat pro vás věci situačně, biologicky i vědomě. Je připraveno vystavit vás vašemu vyššímu já způsobem, ve který jste v minulosti pouze doufali. Hlavním nástrojem je vaše mluvení k němu a právě teď je ten nejlepší způsob prostřednictvím hlasové afirmace.

Proto spatříte po celé planetě úplnou explozi návrhů afirmací. Existují již déle než sto let, ale drazí, teď je čas, kdy pokvetou. To protože se nyní můžete dostat do styku s tím, co je vaším vlastním chytrým tělem a co je již propojeno s laskavostí fyziky, které se říká Pole.

Někteří tu sedí a říkají: „No, rád bych věděl, co Kryon říkal. Někdy je těžké si to představit.“ Je krásné, že to nemusíte vědět, že? Nemusíte to vědět! Předal jsem vám nástroj praktický pro 3D a řekl jsem vám, jak funguje, jeho podrobnosti i důvod pro jeho existenci. Nicméně pouze vy ho můžete ověřit. Jediné, co vám teď řeknu je, abyste si dávali pozor na to, co říkáte.To, co svému tělu řeknete, vytvořte pozitivním způsobem, je to vaším prohlášením o tom, kdo jste.

A teď buďte obezřetní, protože jsou mezi vámi tací, co jsou příliš lineární na to, aby to dělali. Jste nemocní a kašlete, a pak začnete afirmovat, že je vám dobře. Můžete to vidět a říci: Tím ale popírám ten fakt. Prohlašuji, že jsem zdravým a přitom tu kašlu?“ Nemůžete ani začít chápat fyziku multidimenzionálního kruhu. Posilujete tak totiž časový fraktál budoucnosti. Vytváříte to, co tu ještě není (podle vás), ale my to vidíme tak, že Pole už tu JE a pracuje na řešení. Už to existuje.

Dokážete v tom vidět ten potenciál? Dokážete udělat prohlášení bez toho, že by se vaše mysl pokoušela spolu spojit rozdílné věci? Nemocný člověk může nahlas říci: „Jsem uzdraven, jsem v pohodě, děkuji.“ A pak hned zakašle! Člověk, který nemá hojnost, může říci: „Mám hojnost na celý život a nemusím mít ze dne na den strach. Mám, co potřebuji, protože jsem toho hoden.“ V tu chvíli nemá nic na účtu. Člověk, kterého trápí situace a vztahy, může vyhlásit naprosté vítězství! „Jsem v klidu. Děkuji ti Duchu, že jsi mě dostal přes tuhle ošklivou věc.“ Když se pak probere z té afirmace, je stále uprostřed té ošklivé věci!

Chápete, co říkám? Začnete prohlašovat to, kým (už) jste, protože se tím stanete.Ve vašem lineárním čase se to ještě nestalo, ale pro nás už ano! Poslouchejte, o každém z vás, kdo to posloucháte, vím, že máte svému tělu co sdělit. Vím to. Je načase spojit se s Polem! Bude toho víc, protože přijde druhá část tohoto poselství.

Drazí, už máte vybavení. Vaše spojení s tímto polem už tu je. Fyzika má skutečně postoj. A tím postojem je laskavost s podanou rukou, která říká: „Pojď se podívat, s čím ti můžeme pomoci.“ Toto je krása Stvořitele i této dnešní energie. Žádají vás, abyste rezonovali s něčím krásným, a pak poodstoupili a sledovali, jak to funguje.

A tak to je.

Kryon

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: https://www.kryon.com/ - The Field – part one

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Kryon - Existuje správný okamžik?
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 04 Březen 2014 12:20
Článek Barbary Bessen s poselstvím KRYONA uveřejněný v německém časopise Impulse, únor 2014   

Každý den musíme dělat nějaká rozhodnutí. Rozhodujeme se, co kdy uděláme. Jde o věci,  které na nás denně útočí a které většinou souvisejí s naším povoláním nebo osobním životem. Některá rozhodnutí musíme učinit okamžitě, na jiná máme určitý čas. U těch věcí, které je třeba rozhodnout brzo, nemusí člověk vždy s jistotou vědět, co má nebo by měl udělat. Ocitneme-li se v nějaké krizové situaci, rozhodujeme se většinou spontánně. Příkladem je jízda autem, kdy okamžitě brzdíme, pokud někdo jiný (nebo třeba i my) nedává pozor. Šlápnutím na brzdu zabráníme nehodě. Matka například intuitivně ví, kdy musí udělat něco, co se to týká jejího dítěte. Cítí ve svém nitru, kdy hrozí nebezpečí. Pokud je někde, kde si její dítě hraje a ona se baví s jinými matkami, ví, kdy se má po dítěti ohlédnout. I když je zaujatá rozhovorem, cítí, že její dítě právě dostalo nápad opustit hřiště a vydat se na ulici. 

Kdo nebo co nás takto upozorňuje? Kdo nám sděluje, že je třeba okamžitě udělat nějaké rozhodnutí? Je to náš tzv. vnitřní hlas, naše napojení na božské jádro, na Boha, na Jednotu.   Jsme s tímto vnitřním hlasem vlastně spojeni stále. Jen jej většinou mezi všemi těmi dalšími vnitřními hlasy nebereme vážně. Hlas Boha v nás je tichýneprojevuje se tak hlasitě jako různé části našeho ega, našeho já, sabotéra, šéfa marketingu, ustrašeného a možná i traumatizovaného dítěte, které nás chce uchránit před bolestí. Hlas Vyššího posvátného srdce, našeho Vyššího já je mimo dualitu, nic nehodnotí a ví o všem, co se týká našeho života. V případě matky, která chce varovat své dítě před vběhnutím pod auto, ví Vyšší já, že zkušenost tohoto typu není zahrnuta do životního plánu matky ani dítěte. Proto jí dá vnuknutí  nebo jiný signál, který matku upozorní na to, že by měla neprodleně věnovat pozornost svému dítěti. 

K tomu ještě máme my všichni svůj tým poradců, kterému se běžně říká andělé ochránci. I oni znají plán života svých chráněnců a vědí, kdy je třeba zasáhnout a kdy ne. Někdy jde o studijní úkoly, které máme splnit, pak je vnitřní hlas velmi tichý. Přesto máme možnost mu naslouchat, pokud se uchýlíme na klidné místo a pozorně se ponoříme do svého nitra. Když se naučíme pozorovat vnější aktivity a vnitřní sabotéry a nebudeme jim věnovat přílišnou pozornost, pak se nenecháme rozptylovat a budeme stále víc propojeni sami se sebou. Všichni ten pocit dobře známe: cítíme se v pohodě, jsme dobře propojeni se Zemí, máme široce otevřené srdce a naprostou důvěru, že vše k nám přichází ve správný okamžik. 

Pak existují ještě jiná rozhodnutí, kterými se vlastně není třeba zabývat. Necháváme se k nim uměle dotlačovat. Nemají žádný zásadní význam, jsou jen součástí dualistického života. Například: Jaké si mám dnes ráno obléknout tričko? Kdy se mám setkat s přítelkyní? Co budu dělat o víkendu? Mám se projet na kole nebo podniknout něco jiného? Kam pojedeme příště na dovolenou?Tato rozhodování jsou spojena s dualistickým životem, jsou to věci, která nás tady drží v neustálém kvapu. Značně k tomu přispívá reklama, naše výchova, sousedé, vliv pracoviště, lákavá nabídka obchodních domů atd. 

Skutečně důležitá rozhodnutí dnešní doby však spočívají na zcela jiné úrovni. Měli bychom se ptát: Co je mým povoláním a co pro to mohu udělat? Je tento byt pro mě ještě vhodný i z hlediska energií, nebo by bylo pro můj duševní život vhodnější se přestěhovat?  Proč mě postihl právě tento symptom nemoci a co mi chce sdělit? Jaká terapie pro mě bude vhodná? Nebo bych se snad mohl vyléčit sám? Je dobré se intenzivně radit s duchovními ochránci nebo bych se měl spíš soustředit na své Vyšší já a co pro to mohu udělat? Je pro mě současné partnerství ještě vhodné nebo se mám rozhodnout pro single život? Jak a kdy to mám udělat? 

Takové otázky a následná rozhodnutí do značné míry souvisejí se životem na vlastní zodpovědnost. A v takovém případě není vhodné hledat odpověď u ega, ale poprosit o pomoc vnitřní hlas a ptát se: „Co mám dělat? Naznač mi, co bych měl vědět!“ Neboť možná ještě nenastal ten správný čas pro mé údajně vlastní rozhodnutí, o kterém si myslím, že je musím udělat. Možná je třeba si ještě předtím ujasnit jiné záležitosti a nejprve provést úplně jiná rozhodnutí?!  

Ráda teď předám slovo KRYONOVI, duchovní bytosti z říše archandělů. Rád by vám k tomuto tématu předal pár slov/vibrací.

Buďte pozdraveni, milí přátelé, jsem KRYON z Magnetické služby. Vážíme si člověka, který  dokáže mít na paměti  známý výrok: „Nic není takové, jak to vypadá“. Neboť mnohé věci, které se vám dějí v každodenním životě a na které nějakým způsobem reagujete, bývají často jinačí než jak vypadají. Předpokládejme, že tě dnes ráno nepozdravil soused. Když tě zahlédl, odvrátil pohled. Podráždilo tě to a hned jsi začal přemýšlet, zda jsi neudělal něco, co by bylo důvodem toho, že tě nevzal na vědomí a nepozdravil. Šel jsi dál, ale stejně ti toto setkání zůstalo po celý den v hlavě.Máš rád, když je všechno ve tvém okolí v harmonii a konflikt se sousedem se ti nezamlouvá.    

Po několika dnech, kdy pozorně sleduješ,  zda jej neuvidíš vycházet z domu, se náhle objeví za rohem a velmi přátelsky tě pozdraví. Vidí nebo cítí tvou nejistotu, neboť k tobě přistoupí a postěžuje si, že mu někdo hodně poškodil auto a viník navíc ujel z místa nehody. To jej velmi rozhněvalo. Tak, a ty sis myslel, že to má něco společného s tebou. Proto je dobré si určité věci ujasnit hned, nebo, což je ještě lepší, se pohroužit do svého nitra, několikrát se zhluboka nadechnout a spojit se se svým vnitřním bytím. Vyptáš se na situaci a co máš dělat. V onom případě se sousedem sis mohl ušetřit několik hodin zbytečného přemítání. Tak to byl typický příklad života v dualitě. 

Všechna svá rozhodnutí bys mohl řešit ve svém srdci a stejně tak v něm nalézat i odpovědi na všechny otázky života. A  teď velmi toužím ti něco sdělit: Pro všechny věci existují vhodná časová okna. Pak dochází k synchronicitě. Setkají se všichni zúčastnění a nastanou potřebné podmínky, aby určitá věc dobře dopadla. K rozpoznání takového okamžiku je tvůj  vnitřní hlas vždy dobrým rádcem. 

Předpokládejme, že se chceš odstěhovat, nevíš však kdy ani kam.  Možná jsi už viděl dva nebo tři byty, které tě zaujaly, ale něco ti na nich nesedělo. Možná to byla cena, nevhodná doba, o jeden pokoj méně nebo více. Avšak tehdy, kdy už jsi to málem vzdal, se najednou objevil ten správný byt díky jednomu známému, který chtěl vycestovat do Ameriky. Právě nastalo správné časové okno.Všechny podmínky souhlasily, eventuální problémy se vyřešily téměř samy od sebe. Takovou věc lze pochopitelně zažít i se všemi jejími výkyvy, nadšením a propady charakteristickými pro dualitu. Je však také možné dát přednost komunikaci se svým nitrem a s klidnou vyrovnaností čekat na vhodný okamžik. Přeji vám, ať se vám všechny vaše aktivity dobře daří.
 
Buďte dobře propojeni se svým nitrem a žijte ze svého srdce. Buďte plní radosti a míru sami se sebou. To uhlazuje vaše pole a přitahuje jen to, co skutečně chcete prožívat. A snažte se víc smát. Smích otevírá kanál k prvotní energii, k Bohu!

V hluboké lásce a sounáležitosti

KRYON

Článek Barbary Bessen s poselstvím KRYONA uveřejněný v německém časopise Impulse, únor 2014 je k volnému použití, změny v textu nejsou povoleny.

Z německého originálu  https://www.barbara-bessen.com/wp-content/uploads/2014/02/artikel-impulse-2014-Gibt-es-den-richtigen-Zeitpunkt.pdf pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

 

 

 

Když se zdravotní sestra Bronnie Ware opakovaně ptala umírajících, čeho litují nebo co by v životě udělali jinak, nejčastěji se vynořovalo následujících pět témat.

1. Kéž bych měl odvahu žít život podle sebe a nikoliv podle toho, co jiní ode mne očekávají.
 
2. Kéž bych nepracoval tak tvrdě.
 
3 . Kéž bych měl odvahu vyjádřit své pocity.
 
4 . Přeji si, abych byl zůstal v kontaktu se svými přáteli.
 
5 . Přál bych si, abych si byl býval dovolil být šťastnější.

Zdroj: https://inspirationandchai.com/Regrets-of-the-Dying.html

 

 

 

Arkturiáni - Důvěra v transformaci
Uveřejnil(a) Láďa   
Sobota, 29 Červen 2013 22:11
přijala Dajana Levčáková, 19.6. 2013

Jsme galaktická světelná federace Arkturianů
Naši drazí,

přišli jsme, abychom vám odpověděli na otázky týkající se vaší planety. Životní energie se stupňuji každým dnem a vynášejí na povrch vše, co bylo před vámi ukryto po dlouhá léta. Přišli jsme vás informovat o tom, že vaše stará realita už neexistuje. Vám to však z vašeho pohledu nepřipadá, ale vězte, že jedině s čím se nyní potýkáte, jsou aspekty stínu vašeho starého systému víry. Tento proces je však nutný a nevyhnutelný. Mnozí z vás, kteří postupujete na cestě k jednotě, stále pociťujete negativní emoce a situace.

Naši drazí, to čím procházíte, je očisťovací proces třetí dimenzionální reality. Mnozí z vás prožíváte tyto negativní emoce i ve spánku. Vaše fyzická těla, aby byla schopna transformace světelných těl, musejí vyloučit všechny negativní aspekty všech vašich životů. Nechte v lásce odejít vše, co Vám už nadále neslouží. Mezi vámi se nacházejí nové a staré duše. Každé duši byly tímto přiděleny jak lehčí, tak těžší zkušenosti. Nemůžete projít ničím tak těžkým, aby toho vaše duše nebyla schopna zvládnout. Vám se tak může zdát, že jdete jakoby pozpátku. Ne Naši drazí. Opak je pravdou. Každá situace vás posouvá jen kupředu. Nemůžete na vaši cestě k jednotě selhat.

Pro staré duše, které vykonávají světelnou práci na vaši planetě máme vzkaz: Víme, že se potýkáte s lidmi s nízkou vibrační frekvenci a které Vám z vašeho pohledu odporuji. Naučte se žit v porozumění, nikoliv ze sympatie k sympatii nízko vibrační energie. Nebojte se vykonávat vaši světelnou práci. Nesoustřeďte se na to, jak by vaše práce měla byt vykonaná. Jste vedeni a vaše každodenní úsilí do sebe zapadá každým dnem.

Naučte se věřit, že vaše duchovní cesta, po které jste se vydali je silně vedena vašim Vyšším Já a vašimi světelnými průvodci. Nemůžete sejít z cesty. Evoluční proces je zde se záměrem přemístit duše z duality k jednotě. Mnozí z vás se k jednotě posouváte rychleji než druzi. Víme, že to ve vás vyvolává smíšené pocity a pocity frustrace. Neodsuzujte ale proto vaše bytosti v pomalejším procesu. Jeden nemůže říci - pochopil jsem - a očekávat že se rázem vše kolem něho změní. Toto není proces intelektuálního chápaní. Je to pochopeni nové reality, která se postupně stane vaši realitou.

Po dlouhá léta jste rezonovali s nízkou frekvenci energii, která byla hluboce zakořeněna ve vašem těle, myšleni a tvořeni. Nové duše jsou teprve v začátečním procesu pochopeni. Nehleďte na sebe jako na oddělené bytosti, jelikož tyto myšlenky Vám budou bránit v posunu do vyšších vibračních frekvenci. Mnozí z vás se nacházíte v místě, kde jste připraveni na tuto poslední těžkou zkoušku. Nedívejte se na vaše negativní emoce jako na selhání ale na znamení transformace. Vykonali jste vynikající práci.

Dále bychom vás rádi připravili na vaši tělesnou změnu. Aby mohly vaše negativní zkušenosti a emoce odejít z vašeho fyzického těla, budete zaznamenávat určité nepříjemné symptomy jako jsou závratě, nevolnost, zvýšeni tlaku, bolesti hlavy, kloubů, zvýšeni srdečního tepu apod, které jsou způsobeny změnou vyšších frekvenci a tím změnou fyzických těl na těla světelná. S láskou tyto symptomy přijmete a uzemněte se pomoci meditaci či jiných forem Vám příjemných. Vězte naši drazí, že tento proces je taktéž nevyhnutelný.

Jsme kolektiv Arkturianů

Zdroj: https://www.novazem.info

 

 

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 5.5. 2013 - 12.5. 2013
Uveřejnil(a) Láďa   
Pondělí, 06 Květen 2013 21:50
Milovaní,
ve vesmíru dochází k úpravám, které byly tisíce let očekávány. Ty otevírají lepší přístup k vědomostem uloženým v každé duši, neboť po mnoho věků, jež přicházejí a odcházejí, v sobě každý z vás nosí  obrovskou databanku vědomostí. Teď, kdy je váš svět opět propojen s okolním vesmírem, je čas být v klidu a ve stavu vnímání svého nitra - je to událost, která ohlašuje, že lidstvo není osamoceno v nekonečném moři jiných hvězd, planet a světů. Znamená to, že Země vstupuje do nové pozice na nebesích a že je to nový začátek pro všechny.

V souvislosti se svým novým místem na nebi se Země rozpíná a posouvá, což přináší některé změny i pro její obyvatele. Lidská srdce se šířeji otevírají a změny probíhají jak zvenčí, tak i uvnitř, takže ti, kteří jsou nyní zde, ucítí pocit jednoty a uvidí, že Země a lidstvo jsou jednotná a zásadní součást mnohem většího společenství života, než si dokázali kdy předtím představit. Jak bude toto vědomí dozrávat, bude vyvolávat stále větší vzrušení. Je třeba, aby se lidstvo kolem sebe rozhlíželo a začalo být pozornější.

Tyto přicházející energie otevírají cestu k obrovskému množství prastarých vědomostí o vaší planetě, což přispěje k masivnímu probouzení lidstva. Je čas pohlédnout bystrým okem na oblohu, sledovat znamení, která jsou všude kolem vás a jsou předzvěstí hroutících se starých světových systémů, ti, kteří drželi kontrolu, se nyní zoufale snaží udržet světovou populaci ve stavu strachu, beznaděje a apatie. Každá taková snaha se setkává s rostoucím povědomím lidí Země o tom, že vše, co bylo skryto, nebude mít již trvání. Jak jsme již mnohokrát říkali, tyto aktivity již nikdy nebudou podporovány novými dimenzionálními vibracemi.

Vy jste ti nejodvážnější, kteří drží svou vizi vyšší reality, kde jsou si všichni rovni ve svých možnostech růstu a rozvoje, a díky tomu si uvědomujeme mnohá zázračná znamení a předzvěsti. Vy teď držíte a ukotvujete své Světlo a vaše láskyplná služba Božskému Plánu je zaznamenávána. Mnozí z vás jste byli do vesmírné a galaktické služby zasvěceni, což vaše vědomí lépe pochopí až s přicházejícími týdny a měsíci. Váš cit pro lineární čas se mění, cyklický čas na vás může působit matoucím způsobem. Během rekalibrace vašeho lidského operačního systému přizpůsobujícího se vyšším frekvencím došlo k mnoha úpravám.

Pobývejte co nejvíc svého času venku, pijte spoustu čisté vody, abyste hydratovali svá fyzická těla a usnadnili tak jejich vnitřní rekalibraci. Jezte co nejvíc čerstvého ovoce a zeleniny, neboť obsahují velkou životní sílu, která vám pomůže udržet svá fyzická těla v co nejlepším naladění na vyšší frekvence, které stále proudí vaší atmosférou. Buďte klidní, Drazí, a vězte, že jste nadevše milováni.

 Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D.. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

 

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 7.4. 2013 - 14.4. 2013
Uveřejnil(a) Láďa   
Neděle, 07 Duben 2013 21:08
Milovaní,
tlukot srdce Země se sjednocuje s lidstvem, které pochoduje vstříc novému Věku Světla a je očišťováno od všech starých a nefunkčních vzorů myšlení a chování. Země si hluboce přeje, aby všichni její obyvatelé měli dostatek času připojit se k ní v jejím vzestupném stavu expanze, proto je zde stále široce otevřené Vesmírné okno příležitostí, které umožňuje, aby došlo k těmto změnám a k transformaci. Všichni na této planetě se probouzejí do mnoha pravd, které do této doby nebyly jejich vědomí přístupné.

Jak se tyto pravdy odkrývají, začínají se mnozí lidé ocitat v obtížných situacích, kdy musejí bojovat a vypořádávat se se zjištěním, kolik své vlastní vnitřní nezávislosti božích bytostí si nechali ukrást těmi, kterým dovolili ovládnout své životy. Prvotní reakcí je nesmiřitelné odmítnutí těchto pravd následované dramatickým vnitřním obratem, kterým se pokusí projít a zvládnout podmínku pro probuzení. Dobrá zpráva je, že čím víc lidí se probudí, tím větší impuls dostanou všichni, kteří se ještě mají probudit, což se děje právě teď ve vašem světě. Všichni na planetě otevírají svá vědomí myšlence, že jsou mnohem více, než o čem se jim kdy zdálo, a že mají mnoho práv, o kterých dříve nevěděli.

Toto je doba předpovídaná věštci a proroky starých dob. Toto je doba soužení, před kterým jste byli varováni. Nyní je každá lidská duše žádána, aby učinila vědomé rozhodnutí a slib spojit se se svým vlastním božstvím a Zdrojem, a to jakýmkoli smysluplným způsobem, a pečovat o tyto své vlastnosti s plným vědomím a motivací. Každá duše inkarnovaná na této planetě má před sebou nádherný osud, ale je třeba vynaložit úsilí, aby transformovala své bývalé způsoby myšlení a chování do nového způsobu, který je v lepší shodě s její vlastní božskou esencí a existencí.

Všude na vaší planetě vládne zdánlivý chaos, takže jediné, co musíte udělat, je, zůstat soustředěni ve svém nitru a denně se propojovat se svou vyšší esencí, přivolávat a mít v úmyslu stát se tou nejvyšší vizí sebe sama a očekávat ty nejlepší výsledky ve všech aspektech svého života na Zemi. Také je třeba, aby každá duše pochopila, že každý si prochází svou vlastní verzí probuzení, přijetí, růstu a expanze a že vše je sjednoceno v jednom velkém projektu. Každý musí lépe pochopit celkový obraz probíhajících událostí a udělat si na to svůj náhled tak, aby to všem přineslo nejvyšší dobro.

Přes to všechno, základem všech činností je rozpomenutí si, že tuto dobu si vybrala každá duše jako fantastickou příležitost pro svůj duchovní růst a expanzi, kterou by jen stěží našla jinde ve Vesmíru. Je na každé tvořivé bytosti, která žije a prožívá svůj život na této planetě, aby dosáhla změny, která pozvedne a rozvine veškerý život pozitivní a konstruktivní, milující formou, neboť když se to stane, zavládne na Zemi mír a harmonie. Žádáme ty, kteří stojí v popředí těchto dějů, aby vytrvali, udržovali své Světlo a svou Lásku a ukotvovali je na a v Zemi.

 Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.              

 

 

 

Archanděl Gabriel pro ČR -/ -i  pro Slovensko na rok 2013

 

Probuzení, láska, transformace, obětavost, svoboda…tato a mnohá jiná, nádherná slova a jejich energie, stále více prochází obyvateli země České. Možná to tak ve svém okolí necítíte, ale my, ze své pozice, to vnímáme naprosto jinak. Vnímáme vzrůstající potřebu lidí nahlédnout do sebe, do své duše. Cítíme Vaši touhu po svobodě, po informacích a všem, co je Vám momentálně odpíráno. Nad Českou zemí rotují tyto energie ve stále větší míře. O čem Vám chci předně povědět a tím Vás i připravit na rok nadcházející, je Vaše síla, předurčení a energie,která dřímá ve Vašich srdcích. Česká republika a následně i Slovensko jsou země neoddělitelné. Tím mám na mysli energetickou formu. Ano, na kratičký okamžik historie jste museli být rozděleni, to ovšem byla jen hmotná separace. Na vyšší úrovni jste procházeli velice podobnými zkouškami, abyste se nakonec opět sešli v jedné náruči bratrství. To a mnohé další Vás čeká v roce příštím.

Ještě než Vám předám informace,kvůli kterým jsem tu, je potřeba chvilku posečkat ve dnech následujících. Dokonce roku 2012 zbývá opravdu jen chvilka a mnohým se zdá, že předpovědi týkající se Mayského kalendáře, jsou lež a podvod. Na první pohled se tak může zdát, protože lidé jsou stále ještě příliš zaměřeni na hmotný svět kolem sebe.Veškeré události, předpovězené mnoha proroky v minulosti, jsou stále vztahovány na hmotu, na fyzický svět. Jenže ne v každém případě to tak musí být. Stále zkoumáte mnohé kličky a vedlejší cesty, jen abyste napasovali slova na fungování současného světa. Je to ale čím dál složitější, že? :-) Je totiž čas zapomenout na většinu věcí, které jste se do této chvíle učili. Mayský kalendář není pojat fyzicky, ale je vztažen na onen vyšší, spirituální svět. Vše je energie a i tak je to potřeba brát v každodenním životě. I tento kalendář hovoří o změně energií, ale někteří si to vyložili jinak a začala manipulace s koncem světa. Vlastně, mnoho lidí očekává věci, i ty pozitivní,které se ale nestanou. Již v tento okamžik, kdy čtete tato slova, je spoustu věcí rozhodnuto a my vidíme, že vše je jinak, než si někteří myslíte. Samozřejmě, Vaše svobodná vůle hýbe budoucností každou vteřinu, ovšem jsou jisté věci, které již změnit nelze. Věc, jako je třeba předurčení Českého národa. A o tom jsem chtěl s Vámi mluvit.

Spoustu z Vás ví, jaká síla spočívá v této zemi, a tak očekávají v jisté datum doslova zázraky. Hromadné osvícení,rozsvícení, přerod přes noc a mnoho, mnoho krásných věcí, které jsou na jednu stranu možné, ovšem ne v tuto dobu a hlavně ne přes noc. Tyto věci se již dějí několik posledních měsíců a to velice intenzivně. Češi se probouzejí pozvolna, jelikož máte v sobě ještě několik překážek, které brání plnému uvědomění. Mnoho z těchto věcí je způsobeno zejména posledními 60. ti roky. Mám ale dobrou zprávu. Na Zemi přichází v tomto období mocná a silná podpora, hlavně pro Vás,obyvatele České republiky. Jste silnější, než si sami dokážete připustit. Váš osud byl vytčen již před dvěma tisíci lety, kdy Kristus, skrze Ježíše Nazaretského, spatřil část věcí budoucích. On věděl, co se zde bude dít a kdy k tomu dojde. A tento rok, či spíše konec roku Vám má ukázat, že nejlepší volba,jakou lze udělat, je sjednocení. Ze všech stran se na Vás valí nabídky, které slouží jen k tomu, aby Vás rozškatulkovaly a rozdělily na tisíce táborů, které budou mezi sebou donekonečna bojovat a obhajovat svoji pravdu.Již na to nesmíte vícekrát naletět. Ale vidím ve Vás veliký potenciál a vím, že většina z Vás prohlédla ten klam. A tak jediné, co zbývá posílit, je odvaha.Odvaha vyslovit svůj názor, myšlenku, či přání nahlas. Vím, že se již začíná dít ve velkém.

V čem tedy spočívá období od teď do 21. 12. 2012 ? Jsou to dny změn, ale ne takových, jaké očekáváte. Jsou to dny,kdy se mění Vaše myšlení, pohled na svět, uvažování o věcech, které děláte automaticky, aniž byste o nich kdy přemýšleli. Navzdory vašemu očekávání hromadného osvícení v tento den, nestane se nic. Ano, čtete správně. Nic. Nic na hmotné úrovni, nic se světem, s Vašimi přáteli, ve Vaší práci. A to je z důvodu toho, že se to již buď stalo, nebo se to mění právě teď. Vnímáte to? Cítíte? Čekáte na něco, o čem víte, že se již děje. Usmíváme se vašemu snažení, jelikož víme, že brzy pochopíte, jak se věci ve skutečnosti mají. Stávají se z Vás mistři svého vlastního života. A o tom je celá věc, kterou nazýváte Transformace. O pochopení, že ve své podstatě nemusíte dělat vůbec nic a přesto se díky tomu stane všechno. Že stačí jen jedna věc. Být sám sebou. A o tom je právě rok nadcházející. Je o tom, poznat svoji zem a sám sebe.

 

2013.  Rok, o kterém je mnoho lidí přesvědčeno, že bude absolutně odlišný od letošního. Možná ano, ale to záleží na každém jednotlivci. Každý z Vás má možnost si vytvořit svůj vlastní svět, nezávisle na tom, co se děje. Pokud totiž zvládnete pochopit sami sebe, není žádná potíž zvládnout život. A Česká republika je v tomto výjimečná, respektive, dává svým obyvatelům možnost posunout se tak moc kupředu, že „závidí“ veliká část vesmíru. Ostatní civilizace se nepřichází podívat pouze na globální přeměnu, ale velká část se přišla podívat zejména na tuto část planety Země. Kdybyste viděli to, co vidíme my, tedy ty nádherné a silné energie, které putují Vaší zemí a rozlévají se po celé Zemi a šíří se do vesmírných končin, pochopili byste v ten okamžik, o čem hovořím. Někteří z Vás vědí, jelikož těch, kteří se dostali ve svém vývoji na určitou úroveň, už pár je. A bude Vás čím dál více. Pak si spojíte do souvislosti věci, jako síla Vyšehradu a Pražského hradu. Předpověď Libuše a znalosti Karla IV. Uvidíte vcelku celou Vaši historii a pochopíte, že Vaše skutečná síla dřímá v jednotě nejen Českého, ale i Slovenského národa. A tohle všechno nebude za 10, 20 či 30 let. To se děje již teď a vrchol Vašeho probuzení leží na přímce roku 2013. 

Vy a Slovenští bratři a sestry dojdou k pochopení, že fyzické rozdělení hranic nehraje žádnou roli a opět začnete budovat budoucnost pospolu. První půlrok bude složitý, ale není nic, coby se nedalo zvládnout. Podpory od nás a mnohých civilizací ze všech koutů vesmíru je více než dost. A na jaře se začnou odehrávat změny, o kterých si doposud myslíte, že leží za hranicemi možného. Ovšem přesný být nemohu, mnoho věcí stále závisí na tom, jak se postavíte sami k sobě. Rok 2013 je totiž především o tom, že jako jednotlivci dojdete k uvědomění, že skutečně není potřeba s nikým soutěžit, že je jedno, co děláte a co vytváříte, ale to, kým jste ve svém srdci. Nikdy nebylo nic důležitějšího. Je jedno, zda jste popelář, učitel, bankéř nebo hlasatel. Důležitější je, jakou energii vysílá Vaše srdce. To je klíč ke všemu, a jakmile pochopíte, že není důležitější věc, získáte univerzální klíč od všeho,co si budete jen přát. Znáte pohádku Nekonečný příběh? Chlapec získá předmět zvaný Auryn, který mu splní všechna přání a díky němu má možnost znovu obnovit říši Fantazie. Máme tento příběh rádi, protože Vám ukazuje, že přání jsou jedna z nejsilnějších věcí, které dokáže utvořit Vaše mysl.  Vy, jako zástupci České republiky, ho máte nyní v ruce, tento Auryn a je zcela na Vás,jak s ním naložíte. Máte jedinečnou příležitost znovu obnovit víru všech ostatních v zázraky a dobro. Jste to právě Vy, kdo ho drží v rukou, nikdo jiný. A čím víc přání vytvořených láskou budete mít, tím větší světlo pro svět budete vytvářet. To je totiž Váš úkol. Rozlévat světlo do všech koutů této překrásné planety. 

 

Česká republika má možnost být hybatelem událostí nejen těch duchovních, ale i těch fyzických. Lidé jsou nespokojení čím dál více. Jejich hněv a smutek doléhá na naše srdce s úpěnlivou silou. Stále více lidí prosí vyšší moc o radu a pomoc a my děláme vše pro to, abychom Vám pomohli. Nebojte se, už to začíná. Jedna žena se mne ptala, kdy už se konečně změní svět. Kdy přestane válka, hlad, chudoba a utrpení. Čekala, že jí řeknu, že se druhý den vzbudí a vše bude v pořádku.Odpověděl jsem jí to, co nyní řeknu i Vám. Každý den je možný na to, aby se věci změnily. A nemusí jít o to, aby se to stalo globálně . Stačí, když se uděje změna ve Vás. To, jak vy sami pohlížíte na svět je to, jak pro Vás svět vypadá. Svým pohledem na svět však zároveň měníte i pohledy lidí okolo sebe. Poznejte sami sebe a uvidíte, jaké světlo se rozlévá všude okolo. To je vše.

Rok2013 je také rokem Vidění, jak s oblibou říkám. Víte, že nejste sami. Že máte mnoho průvodců a bytostí, které Vám na cestě pomáhají. A nyní je doba, kdy to budete nejen vědět, ale i vidět. Není se tedy čeho bát, protože zázraky se dějí každou vteřinu života. Stačí, když budete věřit sami sobě a svému hlasu, který přichází od srdce. Všechno víte. Vše, co potřebujete je již ve Vás. Proto vězte, že již nadchází čas, a z vašeho pohledu je to již velice brzy, kdy skutečně jako národ pochopíte, oč jde v této hře, zvané život.A i přes Vaši sílu a moudrost, kterou si uvědomujete, nebojte se nás požádat o pomoc. Jsme tu pro Vás, každý okamžik stvoření.

S Láskou

Váš přítel, Archanděl Gabriel 

 

 

Přijato dne 6. 12. 2012

 

Tento text lze kopírovat kamkoliv se Vám jen zachce, avšak jen v plném znění :)

 

Kontakt

Milan Petříček

ks-terapie@tiscali.cz

Česká Bělá 2, 582 61

737 858 195, 776 597 140

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode