Masáže, Kraniosakrální osteopatie

~$ndalini Reiki Mistr.doc (162 B)    Reiki, shamballa

ReiKi je léčitelská metoda vycházející z východních filozofií. Za zemi původu ReiKi se uvádí Japonsko a jako zakladatel/objevitel je uváděn dr. Mikao Usui. Skutečný počátek ReiKi vysledovat patrně nelze, a to z toho důvodu, že jsou zde podobnosti s ještě staršími metodami. ReiKi předpokládá existenci vitální energie v těle- zejména člověka, existenci příslušných energetických center- čaker a drah (meridiánů), kterými může tato energie proudit. Pokud jsou čakry vyrovnané a v meridiánech proudí energie bez překážek, člověk je zdravý a vitální. ReiKi předpokládá také existenci aury jako duchovního pole lidského těla, které s tímto energetickým prouděním souvisí.

 

                                             Kundalini ReiKi

Kundalini nebo také hadí síla, sídlí v každém člověku a bývá zobrazena jako svinutý had spočívající na dolním konci páteře.Je-li tato síla probuzena, pak vystupuje vzhůru a prochází energetickými centry energie - čakrami.

 

Gene Kieffer, prezident Nadace pro výzkum kundalíní v Connecti-cutu, píše:

Přestože pojem kundalíní pochází z jóginské tradice, odhalují téměř všechna hlavní světová náboženství, všechny duchovní cesty a všechny původní okultní tradice cosi, co se zkušenostem s kundalíní velice podobá. Toto slovo se v nich třeba neobjevuje, celá koncepce je tu nicméně přítomna pod nejrůznějšími názvy a nejrozmanitější symbolikou. Přese všechno zůstává rozpoznatelná jako klíč k dosažení božské přirozenosti. Byla popsána v dávných záznamech ze starého Egypta, Tibetu, Sumeru, Číny, Řecka a dalších kultur i náboženských tradic včetně počátečního judaismu a raného křesťanství. Koruna faraónů, mexický opeřený had, drak z orientální mytologie či had v Rajské zahradě - to jsou všechno náznaky kundalíní. Indikuje ji i Aeskulapovo žezlo, hadí dvojčata stočená kolem hole - tedy současný symbol lékařské praxe. Říká se, že toto žezlo bylo kdysi odvozeno od boha Herma, zakladatele hermetické tradice vyššího vědomí.

 

Shamballa- multidimenzionální energetický systém.

 

Dle tvrzení starých mudrců existuje na zemi místo, kde se potkává nebe se zemí. Dle tvrzení jedné tibetské legendy se toto místo nazývá Shamballa a údajně se nachází severně od Tibetu. Toto tvrzení podporují i mnohé indické legendy, podle kterých je na sever od Himalájí místo, ukryté hluboko v horách a obklopené sněhovými vrchy, kde žijí „dokonalí“ lidé a kde cesta vede pouze přes úzký průsmyk či jeskyněmi. Dle této legendy byl v tomto místě zasvěcen samotný Buddha do učení o kole času, které obsahovalo astrologii, astronomii a další vesmírné učení. Dle tvrzení tibetských duchovních učitelů se do Shambally může dostat člověk pouze na pozvání.

V případě, že toto mystické místo opravdu existuje, tak leží pravděpodobně v západní oblasti Číny, která se nazývá Hszincsiang Ujgur. V těchto místech vznikla zhruba před 3000 roky vzdělaná civilizace, kde si lidé dokázali léčit všechny své nemoci, uměli číst myšlenky, dokázali předpovídat budoucnost a dožívali se velmi vysokého věku. Dle legendy dokonce jejich král zkoumal pomocí speciální čočky život na jiných planetách. Dle tvrzení proroků má mít Shamballa 32 králů, z nich každý bude u moci 100 let. Za času Buddhy začal vládnout první z nich a ten poslední má se svoji velkolepou armádou zvítězit nad zlem a přinést blahobyt celému lidstvu. V této době se údajně vyřeší i záhada samotné Shambally.

 

 

zdroj: internet

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode